Populära sökningar

Fabege fortsätter att minska klimatavtrycket med nytt avtal

Fabege har tecknat ett avtal med Stockholm Exergi som handlar om infångning av biogen koldioxid kallat bio-CCS (bio energy with  carbon capture and storage) och framtida köp av minusutsläpp. Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för att nå Fabeges klimatmål 2030. 

Fabege har idag utsläpp av växthusgaser kopplat till inköp av fjärrvärme och Stockholm Exergi är en av de största leverantörerna. Stockholm Exergis forskningsprojekt, som delvis är statligt och EU-finansierat, är en del i ett internationellt samarbete med målet att utveckla möjligheterna för infångning och lagring av koldioxid i berggrunden i Nordsjön utanför Norge. Den framtida bio-CCS-anläggningen beräknas vara färdigställd och i drift 2026.

- Vi vill bidra till ett hållbart Stockholm och minska vårt klimatavtryck, bland annat genom att driva på omställningen mot en fossilfri energianvändning. Avtalet med Stockholm Exergi leder oss närmare vårt mål om att vara klimatneutrala till 2030 och är ett komplement till vårt framgångsrika arbete med energieffektivisering, säger Mia Häggström, Hållbarhetschef på Fabege.

Bio-CCS är, enligt regeringen, på nationell nivå en viktig åtgärd för att Sverige ska nå sina klimatutsläppsmål.

Om CCS och Bio-CCS

CCS står för Carbon Capture and Storage, det vill säga avskiljning och lagring av koldioxid. Bio-CCS betyder avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor. CCS är ett komplement till andra utsläppsminskande insatser som energieffektivisering och minskad användning av fossil energi. Tillsammans bidrar insatserna till att Sverige ska nå de nationella klimatpolitiska målen och till de internationella målen.


Källa: Energimyndigheten

23 feb 2023 15:00

För ytterligare information

Mia Häggström, Hållbarhetschef, tel 073-387 18 54, mia.haggstrom@fabege.se
Caroline Ödin, Energistrateg, tel 072-515 59 29, caroline.odin@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.