Populära sökningar

Fabege säljer två fastigheter för 3,4 Mdkr till Nrep

Fabege har tecknat avtal med Nrep om försäljning av fastigheterna Orgeln 7, Sundbyberg och Glädjen 12, Stadshagen i en affär om 3,4 Mdkr. Fastigheterna tillträds av köparen i början av oktober.

Det underliggande fastighetsvärdet är i linje med senaste värdering. Efter avdrag för försäljningsomkostnader ger affären ger ett redovisat resultat om -13 Mkr före skatt och 414 Mkr efter återföring av uppskjuten skatt. Resultatet redovisas i samband med tillträdet.

De två fastigheterna är färdigutvecklade, i stort sett fullt uthyrda och ligger båda utanför Fabeges prioriterade stadsdelar. Försäljningen är ett led i Fabeges fortsatta koncentration till utvalda expansiva marknadsområden såsom Solna och Flemingsberg där vi för närvarande har flera stora kontorsprojekt under produktion. Affären innebär också att Fabeges balansräkning stärks ytterligare och ger utrymmer för fortsatta investeringar i våra stadsutvecklingsprojekt.

Orgeln 7 som är en äganderätt har en uthyrningsbar area om 39200 kvm. Fastigheten totalrenoverades och byggdes till under 2016-2018 och är uthyrd till Swedbank och Migrationsverket. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM-SE Excellent.

Glädjen 12 är en tomträtt med en uthyrningsbar area om 10800 kvm. Fastigheten har nyligen totalrenoverats och är uthyrd till bland annat CGI, Electrolux Professional Group och Elgiganten. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM-SE Excellent.

Savills och advokatfirman Born har varit rådgivare till Fabege.

- Försäljningen är en naturlig del av vår affärsmodell. Fastigheterna ligger utanför våra strategiska stadsdelsutvecklingsområden och affären stärker också vår balansräkning ytterligare och ger finansiellt utrymme för fortsatta investeringar i tex Flemingsberg och Haga Norra, säger Stefan Dahlbo, VD på Fabege.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 2023-07-20 klockan 13:00 CET.

20 jul 2023 13:00

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se
Johan Zachrisson, affärsutvecklingschef, tel 076-720 34 19, johan.zachrisson@fabege.se

 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.