Populära sökningar

Inbjudan till presentation av Fabeges bokslutskommuniké 2022

Måndagen den 6 februari 2023 klockan 12:00 (CET) offentliggörs Fabeges bokslutskommuniké 2022. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 14:00 (CET) samma dag.

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef samt Åsa Bergström, vice VD och Ekonomi- och finanschef, presenterar Fabeges bokslutskommuniké 2022. Presentationen hålls på svenska och avslutas med en frågestund. En engelsk audiocast kommer även att hållas klockan 15:30 (CET) samma dag.

Webbsändningen nås via följande webblänk:
https://ir.financialhearings.com/sv-fabege-q4-2022

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar.
SE +46 8505163 86 UK: +44203198 48 84 US: +1412317 6300, pinkod 9033313#

Delårsrapporten, presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på https://www.fabege.se/rapporter.

Fabege AB (publ)

20 jan 2023 07:30

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)