Populära sökningar

Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport jan-jun 2023

Fredagen den 7 juli 2023 klockan 07:30 offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-juni 2023. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 samma dag.

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef samt Åsa Bergström, vice VD och Ekonomi- och finanschef, presenterar Fabeges delårsrapport januari-mars 2023. Presentationen hålls på svenska och avslutas med en frågestund. En engelsk telefonkonferens kommer även att hållas klockan 11:00 samma dag.

För att ta del av presentationen och delta via webcasten gå in på nedanlänk:
https://ir.financialhearings.com/swe-fabege-q2-2023. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

För att delta via telefonkonferens görs registrering via nedan länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200804
Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Delårsrapporten, presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på https://www.fabege.se/rapporter.

Fabege AB (publ)

21 jun 2023 11:49

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)