Populära sökningar

Moody´s bekräftar Fabege Baa2 rating, negative outlook

I november 2022 bekräftade Moody´s Fabege rating Baa2 men ändrade från stabila till negativa utsikter. Moody´s har nu bekräftat oförändrad rating, dvs betyget Baa2, negative outlook.

Fabege är sedan många år aktiv på kapitalmarknaden genom både företagscertifikat och obligationer. Fabeges balansräkning är fortsatt stark med hög soliditet och låg belåningsgrad. Fabeges fokus på Stockholmsmarknaden med en modern portfölj i attraktiva lägen och stabila kunder borgar för fortsatt stabilitet i verksamheten.

För Fabege är det viktigt att synliggöra vår höga kvalitet och vår långsiktighet gentemot våra investerare. Vi är glada över att få denna bekräftelse på bolagets finansiella stabilitetgenom Moody´s bekräftelse på vår rating, kommenterar Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef på Fabege.

Vi är också glada över att se ökad aktivitet och förbättrade villkor på obligationsmarknaden under hösten. Vår målsättning är att vara en aktiv part på kapitalmarknaden, avslutar Åsa Bergström

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 2023-11-03 klockan 14:43 CET.

3 nov 2023 14:43

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 070-666 13 80, asa.bergstrom@fabege.se
Niclas Sylvén, finanschef, tel 070-351 70 29, niclas.sylven@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)