Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2023

2023 avslutades med ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott, stärkt överskottsgrad och förbättrat förvaltningsresultat. Nettouthyrningen uppgick till 165 Mkr, en av de starkaste någonsin för Fabege. Högre räntekostnader och negativa värdeförändringar i fastighetsportföljen innebar att resultatet efter skatt minskade i jämförelse med föregående år.

 • Hyresintäkterna ökade till 3 366 Mkr (3 032). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med
  drygt 11 procent (5).
 • Driftsöverskottet ökade till 2 524 Mkr (2 240). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med
  14 procent (3).
 • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (74).
 • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 553 Mkr (295) och bruttoresultatet uppgick till4 Mkr (-79)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 1 458 Mkr (1 373).
 • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -7 831 Mkr (-159).
 • Nettouthyrningen under året uppgick till 165 Mkr (86).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till -5 518 Mkr (2 376), motsvarande -17:54 kr per aktie (7:49).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1:80 kr/aktie (2:40) att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om vardera 0:45 kr/aktie.

-Vi levererar ett starkt resultat med ökade hyresintäkter, förbättrad överskottsgrad, ökat förvaltningsresultat och stark nettouthyrning trots en turbulent omvärld. Under hösten har hyresmarknaden fortsatt varit avvaktande medan finanseringsmarknaden förbättrats avsevärt, kommentarer Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 14.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via länk: https://ir.financialhearings.com/swe-fabege-q4-2023

För att delta via telefonkonferens görs registrering via nedan länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002281
Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 15:30.
Följ den via länk: https://ir.financialhearings.com/eng-fabege-q4-report-2023

För att delta via engelsk telefonkonferens görs registrering via nedan länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5008207
Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2024 kl. 12:00 CET.

Denna information är även sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2024 klockan 12:00 CET.

7 feb 2024 12:00

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner Hela Bokslutkommunikén 2023 (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)