Populära sökningar

Delårsrapport jan-jun 2024

Ökade hyresintäkter och förbättrat driftöverskott möttes av högre räntekostnader. Lägre negativa värdeförändringar i fastighetsportföljen innebar att resultat före och efter skatt förbättrades avsevärt.

 • Hyresintäkterna ökade till 1 731 Mkr (1 685). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8 procent i jämförelse med samma period före­gående år.
 • Driftsöverskottet ökade till 1 269 Mkr (1 241). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet
  med 8 procent.
 • Överskottsgraden uppgick till 73 procent (74).
 • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 142 Mkr (308) och bruttoresultatet uppgick till
  -5 Mkr (27).
 • Räntenettot uppgick till -486 Mkr (-460).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 659 Mkr (703).
 • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till – 1 461 Mkr (- 3 824).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -682 Mkr (-2 535), motsvarande -2:17 kr per aktie
  (-8:06).
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till -74 Mkr (22).
 • Soliditeten uppgick till 46 procent (47) och belåningsgraden uppgick till 43 procent (42).

Ett stabilt resultat i sin helhet även om den negativa nettouthyrningen under de två första kvartalen är en besvikelse. Stockholmsmarknaden visar generellt sett stabila hyresnivåer, vi upplever något bättre aktivitet på hyresmarknaden, men långa ledtider till avslut, säger Stefan Dahlbo, VD.

Det är positivt att transaktionsmarkanden har vaknat till liv igen. Vi såg flera affärer både inom CBD och i ytterområdena med på avkastningskrav som väl bekräftar våra värderingar, avslutar Stefan Dahlbo, VD.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 09.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via länk: https://ir.financialhearings.com/swe-fabege-q2-rapport-2024

För att delta via telefonkonferens görs registrering via nedan länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003441
Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 10:30.
Följ den via länk: https://ir.financialhearings.com/eng-fabege-q2-report-2024

För att delta via engelsk telefonkonferens görs registrering via nedan länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001832
Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2024 klockan 07:00 CET.

5 jul 2024 07:00

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner Kv2 2024 Hela rapporten (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)