Populära sökningar

Delårsrapport jan-mar 2024

Ökade hyresintäkter och förbättrat driftöverskott möttes av högre räntekostnader. Fortsatt ökade avkastningskrav ledde till att orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen uppgick till -1 381 Mkr. Nettouthyrningen var negativ, -36 Mkr, men nya avtal tecknas fortsatt på bra nivåer och en stor andel av avtalen som omförhandlas förlängs på befintliga villkor.

 • Hyresintäkterna ökade till 867 Mkr (829). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 10 procent i jämförelse med samma period före­gående år.
 • Driftsöverskottet ökade till 619 Mkr (598). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet
  med 9 procent.
 • Överskottsgraden uppgick till 71 procent (72).
 • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 141 Mkr (187) och bruttoresultatet uppgick till
  1 Mkr (22).
 • Räntenettot uppgick till -240 Mkr (-221).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 329 Mkr (351).
 • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till – 1 378 Mkr (- 2 110).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -699 Mkr (-1 584), motsvarande -2:22 kr per aktie
  (-5:04).
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till -36 Mkr (-12).
 • Soliditeten uppgick till 47 procent (47) och belåningsgraden uppgick till 43 procent (42).

Ett stabilt resultat i sin helhet. Vi ökade hyresintäkterna och förbättrade vårt driftöverskott trots en avvaktande och något försiktig marknad, säger Stefan Dahlbo, VD.

Det är också positivt att uthyrningsgraden i projekten ökade till 86 procent. Det kommande 16 månaderna kommer flertalet av våra projekt färdigställas vilket i början av 2026 tillför ungefär 380 Mkr i hyresintäkter, avslutar Stefan Dahlbo, VD.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 09.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via länk: https://financialhearings.com/event/48481.

För att delta via telefonkonferens görs registrering via nedan länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009325
Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 10:30.
Följ den via länk: https://financialhearings.com/event/48484

För att delta via engelsk telefonkonferens görs registrering via nedan länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5006876
Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 klockan 07:30 CET.

25 apr 2024 07:30

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner Kv1 2024 hela rapporten (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)