Populära sökningar

Fabege omförhandlar och förlänger med Telia i Arenastaden

Fabege och Telia har kommit överens om vissa förändringar i hyresavtalet som innebär en minskning av Telias förhyrda yta. Hyresnivån justeras och avtalet förlängs i ytterligare 9 månader till 31 december 2031. Det nya avtalet träder i kraft 1 oktober 2024.

Den initiala effekten på nettouthyrningen uppgår till -23 Mkr. Telia erlägger samtidigt en kompensation som kommer att periodiseras över avtalets löptid.

I och med uppgörelsen förhyr Telia knappt 25 000 kvm och byggnaden öppnas upp för fler hyresgäster. Fabeges investering för kommande anpassning bedöms uppgå till cirka 70 Mkr. Lokalerna som ligger i bästa läge i Arenastaden kan nu hyras ut till marknadsmässig hyra. Den förväntade effekten på nettouthyrningen efter att den återlämnade ytan hyrts ut förväntas bli positiv och överstiga 20 Mkr.

- Uppgörelsen med Telia är affärsmässig och kommer på lite sikt att ha en positiv inverkan på såväl nettouthyrning som fastighetens driftsöverskott och värdering. Vi värdesätter vår relation med Telia som en viktig hyresgäst och som bidrar till Arenastadens attraktivitet. Tillsammans fortsätter vi att utveckla Arenastaden, kommenterar Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

5 jun 2024 10:36

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, tel +46 76 720 34 19, johan.zachrisson@fabege.se   
 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)