Populära sökningar

Om webbplatsen

Fabege AB (publ) uppskattar ditt intresse för oss och vår webbplats. Läs vår policy för webbplatsen här, vi vill att du känner dig trygg med att vi respekterar din integritet. Genom att fortsätta använda webbplatsen ger du ditt samtycke.

Allmänt om Webbplatspolicyn

Webbplatspolicyn förklarar hur informationen på fabege.se får användas för att respektera copyright och länkningar till webbplatsen.

Under stycket information om Fabeges behandling av dina personuppgifter förklaras hur dina personliga uppgifter hanteras, det vill säga information som kan identifiera dig som användare.

Att använda vår information

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Fabege AB arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Fabege AB inte kan garantera och inte kan ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av Fabege AB och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Fabege AB. Webbplatsen kan innehålla bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Länkar

Alla länkar till webbplatsen ska vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Fabege AB:s informationsansvarig. När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska ej presenteras i samband med varumärke eller logotype från annan webbplats.

Information om Fabeges behandling av dina personuppgifter

I samband med att du besöker och använder tjänster på fabege.se kommer vi att behandla personuppgifter om dig.

Personlig information är information som kan identifiera dig, till exempel ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen. Fabege AB använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster.

I denna information kan du läsa om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende vår behandling.

Fabege AB (publ) org.nr. 556049–1523 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Fabege tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen. Fabege säljer inte informationen till någon tredje part.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar personuppgifter när du (i) registrerar dig för vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev eller finansiell information, (ii) gör en fel- eller intresseanmälan, eller (iii) ställer frågor/ber om information från oss. Sådana personuppgifter utgörs av de uppgifter du tillhandahåller i samband med tjänsterna, såsom namn, e-post-adress, telefonnummer och eventuellt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan.

Syfte med behandlingen Legal grund för behandlingen
Att administrera och tillhandahålla prenumerationstjänsten av nyhetsbrev och/eller finansiell information. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal, dvs. tillhandahålla nyhetsbreven/finansiella informationen enligt din begäran.
Att ta kontakt med dig enligt din intresseanmälan och hjälpa dig enligt dina önskemål. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att hjälpa dig hitta lämpliga lokaler.
Att ta kontakt med dig enligt din felanmälan och hjälpa dig enligt dina önskemål. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att tillhandahålla väl fungerande lokaler.
Att ta kontakt med dig och besvara de frågor du ställt till oss. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att hjälpa dig enligt din förfrågan
Att förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik och för att förbättra våra tjänster. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att följa upp och förbättra vår webbplats och våra tjänster.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

För att uppfylla de syften vi redogjort för ovan kan vi behöva dela med oss av dina personuppgifter till våra leverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av administration av prenumerationstjänsten och drift och support av våra system. Vi är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som våra leverantörer utför på vårt uppdrag och leverantörerna får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter till dess du avregistrerar dig för prenumerationstjänsten. Avanmälan från prenumerationstjänsten kan göras i de e-postmeddelanden och SMS som vi skickar, eller via vår webbplats. Om du gjort en intresseanmälan eller ställt frågor till oss behandlar vi dina personuppgifter under den tid vi administrerar ärendet.

När behandlingen upphör kommer vi också att radera dina personuppgifter, om det inte finns legal grund för att behålla dem (t.ex. för de ändamål som behövs om du är hyresgäst till Fabege).

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi behandlar dem för direkt marknadsföring.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller vill nyttja dina rättigheter, kontakta oss på gdpr@fabege.se.

Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du här: datainspektionen.se.

Cookies

Den här webbplatsen använder kakor, så kallade cookies.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte vill tillåta cookies kan du lägga in en spärr för dessa i din webbläsare (sättet att styra över cookies kan variera något mellan olika versioner av webbläsarna). Använder du Internet Explorer gör du så här: Gå in under Verktyg/Tools: Internet-alternativ/options, fliken Sekretess/Secrecy och klicka på Avancerad/Advanced. Där kan du sedan välja om du accepterar eller nekar cookies, eller om du vill ha en fråga överallt där cookies förekommer.

Tabellen nedan anger de cookies som används på vår webbplats.

Namn Typ av cookie och funktion Syfte Lagringstid
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz permanent Dessa cookies används för att samla in information om hur besökarna använder vår webbplats. Vi använder informationen för att kunna vidareutveckla och förbättra oss. Informationen samlas in i anonym form. Det som lagras är information om besöksantal, var besökaren kommer ifrån och vilka sidor som besökts. 2 år
kwdcookies permanent Används för att gömma texten om cookies för de besökare som redan stängt den. 1 år
B8124732b6 permanent Används för att samla besöksstatistik för våra lokaler i syfte att förbättra vår uthyrningsprocess. 4 månader
hhclickref session Cookien används för att samla in information om hur besökarna använder vår webbplats. Det som lagras är information om vilka sidor som besöks. När du lämnar sidan
ASP.NET_Sessionid. session Ger besökaren ett sessionsid. Tills sessionen är slut

Uppdatering av Webbplatspolicy

Fabege AB kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta vår informationsansvarige.

Ändrad 4 februari 2020