Populära sökningar

Pocketparker gör staden skön

När staden växer och blir trängre blir det en utmaning att skapa bra utemiljöer. Pocketparker, eller miniparker, är gröna lungor i Solna Business Park. 

Hur våra arbetsplatser och kontor är utformade är bara en del i hur vi trivs på jobbet. Miljön utanför kontoren är minst lika viktig, och de flesta trivs med att det finns grönområden och lite liv och rörelse i närheten av kontoren.

- Vi anlade pocketparker i Solna Business Park efter önskemål från våra hyresgäster, säger Brita Lindqvist, affärsutvecklare på Fabege. De har blivit väldigt uppskattade – kontorsmänniskor äter lunch där och ungdomar hänger i parken kvällstid. Vi får in blommor och insekter i stadsmiljön och vintertid fungerar parkerna som konstinstallationer tack vare snygg belysning.

Snart kommer Solna Business Park även att få ett par ”parklets”. En parklet är en park på ett flak, som ryms på en parkeringsplats och kan flyttas vid behov. Idén kommer från San Fransisco. Detta kan vara en smart lösning intill en byggarbetsplats eller som temporär popup-lösning på andra platser där det ännu inte finns färdiga mötesplatser och grönytor. 

Lär av andra i City Lab Action

Under drygt ett års tid har Fabege deltagit i arbetet med modellen City Lab Action för Solna Business Park. Fabege har tillsammans med elva andra aktörer testat en process för att förbättra staden och dess gaturum. Syftet är att utveckla staden på ett genomtänkt sätt samt göra medvetna val och prioriteringar i arbetet.

- Vi har läst in oss på andras projekt, varav många varit bostadsområden som vill få in fler kontor, och haft synpunkter på dem. Samtidigt har vi fått värdefulla synpunkter på våra projekt, säger Brita. Det har varit ett givande samarbete, där vi kunnat dela idéer och kunskap mellan olika stadsbyggnadsprojekt.

En fråga man studerat är hur utomhusbelysning kan utformas för att fylla flera funktioner genom att kombinera funktionella, sociala och karaktärsskapade belysningar.

- Vi har sett att vi behöver jobba på att få ner antalet trafikrörelser från tung trafik i Solna Business Park, säger Brita. Effekten av det ger både ett tryggare och trevligare gaturum samtidigt som vi får ner bullernivåerna. Att jobba med utemiljön är otroligt viktigt eftersom vi vill att alla ska trivas i våra stadsdelar oavsett om de bor eller arbetar där, gamla som unga.

Om City Lab Action

City Lab Action är ett program för att dela kunskap inom hållbar stadsutveckling organiserat av Sweden Green Building Council (SGBC). I en första omgång deltog Solna Business Park tillsammans med bland andra stadsutvecklingsprojekt som Masthuggskajen i Göteborg, Norrtälje hamn, Täby Park och Barkarbystaden i Järfälla.

Läs även

100% grön el

Nu kör vi med 100% grön el. Fabege byter nu ut alla sina servicebilar till nya elbilar som kommer att laddas med enbart grön el.

Läs mer

Så byggs en fossilfri stad

Ett fossilfritt Stockholm kan bli verklighet år 2040. Så bidrar Fabege till att bygga en stad där uppvärmning, el och transporter sker utan kol och olja.

Läs mer