Populära sökningar

Trappsteg tar öringen uppför strömmen

Inte många städer i världen kan skryta med en population öring som kan försörja sig själv i stadskärnan – men Stockholm är en av dem.

Dock behöver öringen hjälp på traven – både vad gäller att återskapa dess naturliga vandringsvägar och genom årliga utsättningar av öringsmolt och yngel, något som sker årligen i bland annat Nackaån, mellan Dammtorpssjön och Järlasjön.

När öringen växt till sig i havsmiljö återvänder den för att föra sina gener vidare. Lekande öringar kan ses på hösten i fisketrappan vid Sickla sluss. Här finns en så kallad kammartrappa där vattnet rinner från en djup bassäng till en annan. Men vid lågt vatten har öringen haft problem att ta sig upp för trappan då det första steget varit för högt. Nu har ett extra trappsteg byggts som ska hjälpa fisken på traven.

Oliver Karlöf är fiskbiolog och ansvarig för projektet från Stockholm Stads sida.

– Att ha en population öring som förökar sig i en stadskärna är unikt, säger han. Det är en katastrof för öringen när den inte kan ta sig uppför strömmen, den blir angripen av sjukdomar och rovdjur. Öringen är hotad på många håll i Stockholm då det råder brist på livsmiljöer – ett resultat av bland annat gamla dammar som stoppar upp öringens naturliga vandringsvägar. Vi försöker i möjligaste mån återskapa dessa vattendrag och det finns fisktrappor på flera håll i Stockholm.

Det nya trappsteget har sponsrats av Fabege och Städa Sverige – Schysst Sjöstad. Trappsteget byggdes under sommaren och senare i höst väntas full fart på öringen på väg uppför strömmen.

Läs även

Ett renare och trevligare gatuliv

Fabege har tillsammans med Ragn-Sells, Catena och Servistik bildat bolaget Urban Services, som kommer att arbeta med att effektivisera transporterna i Arenastaden.

Läs mer

Gröna kontor för bättre lönsamhet

Gröna växter på kontoret är inte bara vackert. Många företag har upptäckt att det också kan få stora effekter på vår hälsa och prestation.

Läs mer