Populära sökningar

Fabege gör fastighetsaffärer för totalt 4,1 Mdr

Fabege har avyttrat tio fastigheter för totalt 2,9 Mdr till Niam Fond 3. Försäljningen omfattar åtta fastigheter i Marievik och två fastigheter i Kista. Niam tillträder fastigheterna den 1 september 2005. Samtidigt har Fabege förvärvat nio fastigheter av Whitehall Funds för sammanlagt 1,2 Mdr. Fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad, Solna, Farsta och Skarpnäck Fabege tillträder fastigheterna den 1 september 2005. Därutöver har en överenskommelse nåtts med Whitehall avseende avtal ingångna vid fondens förvärv av 31 fastigheter från Drott i juli 2003. Överenskommelsen innebär i huvudsak att en säljarrevers om 292 Mkr löses samt att Fabege löser hyresgarantin och reglerar övriga åtaganden gentemot Whitehall, vilket innebär totalt ca 225 Mkr. Försäljningarna och överenskommelsen med Whitehall ger sammantaget ingen resultateffekt. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Avyttrade fastigheter Fastighet Område Kategori Yta, kvm Färöarna 1 Kista Kontor 58 318 Reykjavik 1 Kista Kontor 31 817 Lilla Katrine Marievik Kontor 2 296 berg 4 Marievik 22 Marievik Kontor 4 800 Marievik 23 Marievik Kontor 16 992 Marievik 25 Marievik Kontor 10 712 Marievik 26 Marievik Kontor 23 895 Marievik 27 Marievik Kontor 11 500 Marievik 29 Marievik Garage Marievik 30 Marievik Garage,lager 22 Förvärvade fastigheter Fastighet Område Kategori Yta, kvm Gräddö 2 och 4 Farsta Kontor 14 426 Hangaren 1 Skarpnäck Kontor,lager 10 810 Fenix 1 Norrmalm Kontor 3 648 Signalen 1 Södermalm Kontor 3 318 Ynglingen 10 Östermalm Kontor 11 052 Stigbygeln 5 Solna Kontor 7 184 Stigbygeln 6 Solna Kontor 10 252 Tygeln 3 Solna Kontor 2 713 Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok­fört värde av 28,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,2 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.

23 jun 2005 08:52

För ytterligare information