Populära sökningar

Wihlborgs årsredovisning 2004

Wihlborgs årsredovisning för 2004 finns tillgänglig som pdf på bolagets hemsida, www.wihlborgs.se, fr o m idag den 18 april. Årsredovisningen finns under Finansiell information/Rapporter/2004. Svensk version av den tryckta årsredovisningen distribueras inom några dagar till de aktieägare som anmält att de önskar tryckta rapporter. Den engelska versionen beräknas vara aktieägare tillhanda under vecka 17. Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

18 apr 2005 16:03

För ytterligare information