Populära sökningar

Fabeges valberedning justerar förslag till årsstämman

Fabeges valberedning bestående av Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB, valberedningens ordförande), Peter Lindh (representerande Maths O Sundqvist), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), samt Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) har informerats om den affär som genomförts mellan Brinova Fastigheter AB och Investment AB Öresund (se separat pressmeddelande). Valberedningen har efter diskussion med berörda styrelseledamöter beslutat att revidera sitt förslag till Fabeges årsstämma.

Förändringen jämfört med tidigare förslag (se rapport publicerad 2007-02-23) innebär att Erik Paulsson föreslås till ordförande i Fabege och Mats Qviberg föreslås till ordinarie ledamot. Stefan Dahlbo har avböjt omval. Valberedningen anser att Erik Paulsson är kunnig och engagerad med en unik kompetens avseende Fabege varför han föreslås som ordförande även om han tidigare varit VD för bolaget.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen följande:
• till styrelsens ordförande 365 000 kr i arvode som ordförande samt särskilt arvode om 835 000 kr för arbete i projekt vilket beskrivits i tidigare rapport från valberedningen,
• 180 000 kr var till övriga styrelseledamöter ej anställda i bolaget,
• 125 000 kr som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 50 000 kr till ordföranden samt 25 000 kr vardera till tre ledamöter.

9 mar 2007 08:45

För ytterligare information