Populära sökningar

Fabege hyr ut till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på Kungsholmen

 

Fabege har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fastigheten Klamparen 10, Fleminggatan i Stockholm. Avtalet gäller 5 040 kvm kontor med en årshyra om 16 Mkr, och inflyttning är planerad till juni 2012.

Fastigheten genomgår för närvarande en total interiör renovering med ny planlösning, nytt ytskikt och nya tekniska installationer. Sedan tidigare har avtal tecknats med Skolverket om förhyrning av ca 9 000 kvm kontor. I och med det nya avtalet är fastigheten uthyrd till 80 procent.

–Vi är mycket nöjda med att teckna ännu ett viktigt kontrakt i en av våra utvecklingsfastigheter. Det är glädjande att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap väljer att flytta till vår nyrenoverade fastighet på Kungsholmen, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

5 jul 2011 08:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Urban Sjölund, Fastighetschef, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50