Populära sökningar

GRESB utser Fabege till global ledare inom hållbarhet 2020

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. I årets utvärdering nådde Fabege 93 poäng, vilket innebär att bolaget rankas som ledare inom sektorn kontor bland börsnoterade fastighetsbolag. De utvärderade bolagen motsvarar mer än 5,3 biljoner US-dollar i förvaltat kapital och GRESBs data används av mer än 100 institutionella och finansiella investerare för att övervaka investeringar och navigera i de strategiska val som krävs för att branschen ska övergå till en långsiktigt hållbar framtid.

GRESB Sector Leader Awards, som Fabege nu erhållit på global nivå, erkänner fastighets- och infrastrukturföretag, fonder och tillgångar som har visat enastående ledarskap inom hållbarhet. Utvärderingen omfattar ett brett spektrum såsom miljöaspekter, social hållbarhet, styrning och uppföljning.

"Vi är stolta över att erkänna sektorledarna för 2020 för deras tydliga engagemang och meningsfulla åtgärder för att förbättra sina ESG-resultat. Ansträngningarna fortsätter att forma framtidens för ledarskap inom hållbarhet och spelar en avgörande roll för att påskynda övergången till verkligt hållbara tillgångar", säger Sander Paul van Tongeren, VD på GRESB.

Fabeges mål är att aktivt bidra till att Stockholmsregionen blir en än mer hållbar plats och har högt uppsatta mål för att framtidssäkra både fastigheter och kunderbjudandet över tid. Det långsiktiga perspektivet och samlade bestånd möjliggör investeringar i hela stadsmiljön, som till exempel att förbättra möjligheterna till kollektivt resande, underlätta för cyklister, uppmuntra till en hälsosam livsstil, till att skapa trygga gatumiljöer med gröna oaser och ett lockande serviceutbud.

"Det är höga ambitioner, engagemang och mycket hårt arbete av hela organisationen som ligger bakom utmärkelsen. I vår roll kan vi påverka utvecklingen och det är ett ansvar vi axlar med glädje. I dessa frågor ska det bara finnas vinnare", säger Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

Några av Fabeges hållbarhetsmål:

  • Klimatneutral förvaltning år 2030.
  • Miljöcertifiering av hela fastighetsportföljen 100 % (idag 100 %)
  • Grön finansiering ska vara 100 % (idag 95 %)
  • Genomsnittlig energiförbrukning ska 2023 uppgå till i genomsnitt max 77 kWh/kvm, (idag 81 kWh/kvm)

Fabege AB (publ)

Om GRESB
GRESB grundades 2009 och bara under 2020 rapporterade mer än 1 200 fastighetsportföljer data till GRESB, vilket totalt översteg 96000 fastigheter. Varje år utvärderar och bedömer GRESB fastighetsbolag över hela världen och deras arbete inom hållbarhet. De analyserar så kallade ESG-faktorer, vilket innebär miljöaspekter, social hållbarhet, styrning och uppföljning. Utvärderingarna styrs av vad investerare och branschen anser vara väsentliga frågor inom hållbarhet kopplat till investeringar och är anpassade efter internationella rapporteringsramar, mål och nya regler och lagkrav. För mer info: www.gresb.com

24 nov 2020 15:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Mia Häggström, hållbarhetschef, tel 08-555 148 54, 0733-87 18 54, mia.haggstrom@fabege.se
Åsa Bergström, CFO, +46 (0) 8 555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.