Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2022

Ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och positiv nettouthyrning under samtliga fyra kvartal 2022. Högre räntekostnader och negativa värdeförändringar i fastighetsportföljen under fjärde kvartalet innebar att resultatet före skatt minskade i jämförelse med föregående år.

 • Hyresintäkterna uppgick till 3 032 Mkr (2 889). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 5 procent (2).
 • Driftsöverskottet uppgick till 2 240 Mkr (2 185). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 3 procent (3).
 • Överskottsgraden uppgick till 74 procent (76).
 • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 295 Mkr (62) och bruttoresultatet uppgick till
  -79 Mkr (-9)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 373 Mkr (1 537).
 • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -159 Mkr (4 641).
 • Nettouthyrningen under året uppgick till 86 Mkr (162).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 2 376 Mkr (5 400), motsvarande 7:49 kr per aktie (16:73).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2:40kr/aktie (4:00) att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om vardera 0,60 kr/aktie. Utdelningsförslaget är i linje med Fabeges utdelningspolicy.

- 2022 präglades av en osäker omvärld med kraftigt stigande inflation och höjda räntor. Vi levererar ett stabilt resultat med ökade hyresintäkter och positiv nettouthyrning. Vi upplever att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är god med bra efterfrågan på kontorslokaler i våra områden, dock något mer avvaktande mot slutet av året, säger Stefan Dahlbo, VD Fabege

- Vi är trygga med vår stabila finansiella situation och att vi har faciliteter på plats för kommandeinvesteringar och refinansiering av obligationsförfall, avslutar Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 14.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen viahttps://ir.financialhearings.com/sv-fabege-q4-2022 eller via följandetelefonnummer:Sve +46 8 505163 86 UK: +44 20319 848 84: US: +1412317 63 00, Kod: 9033313#

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 15:30. Följ den via https://ir.financialhearings.com/en-fabege-q4-2022 eller via följande telefonnummer:
Sve +46 8505163 86 UK: +44 20319848 84 US: +1412317 6300, Kod: 5638289#

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2023 kl. 12:00 CET.

Denna information är även sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2023 klockan 12:00 CET.

6 feb 2023 12:00

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner Hela rapporten kv4 2022 (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)