Populära sökningar

Energieffektivisering

Vi har arbetat systematiskt med energifrågorna i över 20 år och har uppnått mycket goda resultat. Vår ambition är att vara branschledande inom energieffektivisering och hållbara kontorsfastigheter.

Fabeges energistrategi tar ett helhetsgrepp kring energifrågan för både våra fastigheter, stadsdelar och projekt. Högt ställda miljökrav vid inköp av energi och behovsanpassning med hjälp av digitalisering spelar en viktig roll i arbetet för en minskad energiförbrukning. Vi bevakar och analyserar energianvändningen på timnivå för att tidigt identifiera avvikelser i energiprestandan. Det aktuella målet för våra fastigheter är att minska energibehovet till 77 kWh/m2 Atemp. På byggnads- och bolagsnivå sker även en omfattande kontroll via ett energiuppföljningssystem som läser in och bearbetar alla uppmätta förbrukningsvärden.

Stor vikt läggs även vid att vi i vårt dagliga arbete kontinuerligt ska driva energieffektiviseringen framåt. Till fastigheterna i Solna och Sundbyberg använder vi enbart fjärrvärme märkt ”Bra Miljöval” och till Stockholms innerstad köper vi klimatneutral fjärrvärme. Vi samarbetar också med hyresgästerna kring att minska deras energianvändning. I första hand genom att öka antalet gröna hyresavtal. Målet är att gröna hyresavtal ska utgöra 100 procent av den totala uthyrningsytan ovan mark.

Fokusområden

Vår energistrategi har starkt fokus både på våra processer och arbetssätt kopplat till hur vi arbetar med energifrågan, men även vilken teknik vi ska använda och förbättra i våra fastigheter och stadsdelar.

Viktiga fokusområden i vår energistrategi är bland annat:

  • utbyggnad av förnyelsebar energi,
  • geoenergilösningar,
  • effektoptimering,
  • återvinning av kyla från serverrum,
  • förbättrad värmeåtervinning i ventilation och
  • behovsanpassning med hjälp av digitalisering.

100%
vindproducerad el

100%
servicebilar av el

98%
lägre CO2-förbrukning

Ändrad 12 september 2022

Läs även

House of Choice

I Arenastaden bygger vi Skandinaviens första nollenergi-hotell. Hotellet blir en del av Nordic Choice Hotels kedja Comfort Hotel.

Läs mer