Populära sökningar

Launch of: RE

Street Gallery c/o Fabege

Street Gallery - "Launch of: RE"

Launch of: RE är ett inter-disciplinärt konst och forskningsprojekt av Karen Froede. Hon har skapat över 30 offentliga verk runtom i Sverige de senaste 10 åren, och nu har turen kommit till oss på Street Gallery c/o Fabege i Solna Business Park. I verket reflekterar hon nu över plastkulturens olika uttryck och konsekvenser.

Plast utgör en av de mest påtagliga resterna av vår masskonsumtion och den påverkar oss fysiologiskt, men vi vet ännu inte hur. Vilka beslut vi människor fattar, i detta limbo av vetande, gör att ämnet skaver som grus i skorna- det är här det konstnärliga perspektivet blir essentiellt, berättar Karen Froede. Läs mer om utställningen på launchofre.org >