Populära sökningar
Webbsändning bokslutskommuniké 2023

Nyhet

Klicka här för att öppna webbsändningen av bokslutskommuniké 2023.

Läs mer Fler nyheter
Studentstaden Flemingsberg växer sig starkare

Pressmeddelande 21 feb 2024 07:00

I Flemingsberg ligger ett av Sveriges största campus med fem universitet och högskolor med nästan 20 000 studenter. Här pågår också ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Utvecklingsplanerna för Flemingsberg innefattar samverkan mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor för att stärka studentstaden Flemingsberg.

Läs mer Alla pressmeddelanden
Studentstaden Flemingsberg växer sig starkare

Rapport Alla rapporter

Har du en fråga?

Åsa Bergström
Vice VD samt ekonomi- och finanschef
+46 8 555 148 29


Kontaktkort
Peter Kangert
IR-ansvarig
+46 8 555 148 40


Kontaktkort