Populära sökningar

Ägarstruktur

Ägarfördelning per land*

Land Kapital & röster, %
Sverige 62,0
Norge 13,0
USA 9,9
Nederländerna 5,1
Övriga 10,3
Totalt 100%

*per 2023-08-31

Ägarfördelning*

Ägartyp Kapital & röster, %
Fondbolag 31,4
Privatpersoner 26,5
Övriga 20,2
Pension & Försäkring 12,8
Resterande 9,1
Totalt 100%

*per 2023-08-31

Koncentration*

Koncentration Antal aktier Röster, %
De 10 största ägarna 174 050 067 52,62
De 20 största ägarna 216 593 741 65,48
De 30 största ägarna 235 600 892 71,23

*per 2022-08-31

Fördelningshistorik

  2023-08-31 2022-08-31
Antal ägare 44 280 43 483
Antal utländsla ägare 977 1 013
Utländsk ägande 38,0% 36,2%
Fondägande 31,4% 33,0%
Insynsägande 15,9% 15,9%

 

Ändrad 18 september 2023