Populära sökningar

Ägarstruktur

Ägarfördelning per land*

Land Kapital & röster, % Antal kända ägare
Sverige 64,11 42 932
USA 12,43 136
Nederländerna 4,96 24
Norge 2,75 97
Storbritannien 2,54 89
Övriga 6,17 683
Anonymt ägande 7,03 N/A
Totalt 100% 43 961

*per 2022-11-30

Ägarfördelning efter typ*

Ägartyp Kapital & röster, % Antal kända ägare
Utländska institutioner 28,51 128
Svenska institutioner 23,12 227
Övriga 25,24 1 863
Svenska privatpersoner 16,10 41 743
Anonymt ägande 7,03 N/A
Totalt 100% 43 961

*per 2022-11-30

Koncentration*

Koncentration Antal aktier Kapital & röster, %
De 10 största ägarna 143 693 853 43,44
De 20 största ägarna 188 383 468 56,95
De 30 största ägarna 209 480 916 63,33

*per 2022-11-30

Ändrad 7 december 2022