Utdelning Fabege - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Utdelning

Fabege ska som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinst som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten.

Med nuvarande marknadsförutsättningar innebär detta att utdelningen varaktigt bedöms utgöra minst 50 procent av resultatet från löpande förvaltning och realiserat resultat från fastighetsförsäljningar efter skatt.

Utdelningsförslag till årsstämman 2021

Styrelsen föreslår en utdelning om 3:60 kr/aktie (3:20) att utbetalas vid två tillfällen i april respektive oktober om vardera 1:80 kr per aktie.

Utdelning senaste 5 åren

År Utdelning (ojusterad) Utdelning (justerad)
2020 3:60 kr 3:20 kr
2019 3:20 kr 3:20 kr
2018 2:65 kr 2:65 kr
2017 4:50 kr 2:25 kr
2016 4:00 kr 2:00 kr
2015 3:50 kr 1:75 kr
2014 3:25 kr 1:63 kr
2013 3:00 kr 1:50 kr
Ändrad 28 april 2021

Läs även

Aktien

Se på aktiesidan en sammanfattning över vår aktiekurs och information om totalavkastning samt utdelning.

Läs mer