Populära sökningar

Utdelning

Fabege ska som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinst som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten.

Med nuvarande marknadsförutsättningar innebär detta att utdelningen varaktigt bedöms utgöra minst 50 procent av resultatet från löpande förvaltning och realiserat resultat från fastighetsförsäljningar efter skatt.

Utdelning för år 2022

Den 29 mars 2023 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2022 på 2:40 kronor per aktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0:60 kr per aktie.

Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 31 mars 2023, 30 juni 2023, 2 oktober 2023 respektive 8 januari 2024. Utbetalningar från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 5 april 2023, 5 juli 2023, 5 oktober 2023 respektive 11 januari 2024.

Utdelning under åren

År Utdelning (ojusterad) Utdelning (justerad)
2022 2:40 kr  
2021 4:00 kr 3:60 kr
2020 3:60 kr 3:20 kr
2019 3:20 kr 3:20 kr
2018 2:65 kr 2:65 kr
2017 4:50 kr 2:25 kr
2016 4:00 kr 2:00 kr
2015 3:50 kr 1:75 kr
2014 3:25 kr 1:63 kr
2013 3:00 kr 1:50 kr
Ändrad 30 mars 2023

Läs även

Aktien

Se på aktiesidan en sammanfattning över vår aktiekurs och information om totalavkastning samt utdelning.

Läs mer