Populära sökningar

Grönt MTN-Program

Fabege har sedan 2016 ett MTN-program (Medium Term Note) med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö. De gröna villkoren i detta har nu lyfts upp till det gröna ramverket som MTN-programmet är kopplat till.

I samband med uppdateringen av det gröna ramverket har MTN-programmet utökats från 12 000 till 18 000 Mkr. Obligationerna noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List under namnet FABE 101 och följande.

Läs vårt prospekt och ramverk

Green Bond Assessment (GBA)

Investerarrapporter

Slutliga villkor för emissioner

Köp obligationer

För köp av obligationer vänligen kontakta:

  • Handelsbanken Markets, tel 08-463 46 25
  • Swedbank Markets, tel 08-700 99 85
  • Nordea Market, tel 010-156 93 63
  • SEB Market, tel 08-506 230 61
Ändrad 2 maj 2023

Läs även

Hållbarhet

Varje dag bidrar vår organisation, i stort och smått, till att Stockholmsregionen blir en mer hållbar plats. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer