Megatrender i världen - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Megatrender

Megatrender är omfattande samhällsförändringar som påverkar människor och verksamheter på olika sätt. Genom att försöka identifiera trenderna och tolka drivkrafterna får vi bättre möjligheter att snabbare och med större precision utveckla vår verksamhet på ett sätt som ännu bättre motsvarar kundernas behov.

1. URBANISERING

Stockholm är en av de städer i hela Europa som förväntas växa snabbast under de närmaste åren. Enligt prognoser kommer Stockholms län år 2030 att ha en halv miljon fler invånare än idag. Antal kontorssysselsatta växer i ungefär samma tempo som befolkningen i Stockholm, vilket ökar efterfrågan på kontorslokaler. Samtidigt ligger de flesta kontorsarbetsplatserna idag på den norra sidan av staden medan bostadsområdena är mer jämnt fördelade geografiskt. Följden blir att ett stort antal kontorssysselsatta i Stockholm måste ta sig från sina bostäder i söder till sina arbetsplatser i norr. Behovet av jämnare fördelning av bostäder och kontor i och runtom staden är därför stort.

  • Fabeges respons: Fabege arbetar aktivt med stadsutveckling som tar hänsyn till Stockholms tillväxt. Vi är idag en av de mest specialiserade aktörerna på Stockholms fastighetsmarknad med möjlighet att utveckla levande stadsdelar i både innerstan och norr och söder om stadskärnan. Vår höga geografiska koncentration och vårt fokus på kontor har gett oss en god position inom de delmarknader vi fokuserar på: Stockholms innerstad, Hammarby Sjöstad, Solna Business Park, Haga Norra och Arenastaden samt Flemingsberg.

2. KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Under de senaste decennierna har allt mer uppmärksamhet riktats mot frågor om klimatförändring. Sveriges hållning kring klimatpåverkan är tydlig: 2040 ska nettoutsläppen av växthusgaser vara noll. Klimatförändringarna medför även att perioder med extremväder blir allt vanligare i samhället. Utmaningar till följd av minskade grundvattennivåer, oväder och energibrist, blir därmed allt viktigare att hantera i framtiden. Ny teknik skapar möjligheter att bygga med förändrade materialval och produktionssätt och miljöcertifierade byggnader blir en allt större konkurrensfördel för att sänka kostnaderna, attrahera hyresgäster och öka lönsamheten.

  • Fabeges respons: Under 2018 har vi höjt ambitionerna för vårt hållbarhetsarbete ytterligare. Vårt mål är en klimatneutral förvaltning år 2030, vilket förutsätter att vi fortsätter vårt aktiva arbete för att minska vårt klimatavtryck. 82 procent av fastighetsbeståndet är nu miljöcertifierat. Vi kommer även att växla upp arbetet för att säkerställa fastigheternas drift och kondition i en framtid som i större utsträckning riskerar att präglas av extremväder.

3. DIGITALISERING

Digitaliseringen är sannolikt den snabbaste och mest kraftfulla megatrenden som världen någonsin upplevt. Den kommer att beröra varje samhälle, individ, företag och tjänst och driva på förändringar inom de allra flesta områden. I utvecklingen mot den smarta staden utnyttjas innovativa lösningar för att göra livet bättre och lättare för alla som vistas i staden. Ny digital teknik öppnar dörrar till nya sätt att leva och innebär att funktioner automatiseras, nya tjänster skapas och att våra beteenden förändras. Det innebär också att kunder och medarbetare ställer helt nya krav på oss som fastighetsägare.

  • Fabeges respons: Vi har de senaste åren kopplat upp alla våra fastigheter till ett digitalt fibernätverk. Tack vare det kan vi samla in och analysera information om varje fastighet i realtid. Vi kan även optimera vår resursanvändning när det gäller förbrukning av el, vatten, kyla och värme. Vi undersöker hur vi bättre kan anpassa lokalerna för våra kunder med hjälp av digitala tjänster. Ette exempel är Fabege-appen där hyresgäster kan göra felanmälningar och få information om aktuella händelser i fastigheten de befinner sig i.
Ändrad 6 april 2020