Populära sökningar

Rapporter och presentationer

Här finns Fabeges senaste finansiella rapporter, rapportpresentationer och webbsändningar. Här kan du ladda ner kvartalsrapporter och presentationer i pdf-format.

Q1 2023

Vi upplever att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är hög med ökad omsättning men fortsatt stabila hyresnivåer. Uthyrningar görs fortsatt på bra nivåer men indexuppräkningen från årsskiftet förväntas begränsa framtida potential vid omförhandlingar.

Stefan Dahlbo, VD.

 1. 2023
  1. Delårsrapport jan-mar 2023
 2. 2022
  1. Års- och hållbarhetsredovisning 2022
  2. Delårsrapport jan-dec 2022
  3. Delårsrapport jan-sep 2022
  4. Delårsrapport jan-jun 2022
  5. Delårsrapport jan-mar 2022

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
08-555 148 40
Peter.Kangert@fabege.se

Kontaktkort