Populära sökningar

Rapporter och presentationer

Här finns Fabeges senaste finansiella rapporter, rapportpresentationer och webbsändningar. Här kan du ladda ner kvartalsrapporter och presentationer i pdf-format.

Q3 2022

 Verksamheten rullar på bra och vi uppvisar en positiv nettouthyrning på 25 Mkr för kvartalet. De ökade avkastningskraven, på grund av marknadsläget, motverkades positivt av indexering vilket är huvudförklaringen till den orealiserade värdetillväxten på 253 Mkr.

Stefan Dahlbo, VD

 1. 2022
  1. Delårsrapport jan-sep 2022
  2. Delårsrapport jan-jun 2022
  3. Delårsrapport jan-mar 2022
 2. 2021
  1. Års- och hållbarhetsredovisning 2021
  2. Delårsrapport jan-dec 2021
  3. Delårsrapport jan-sep 2021
  4. Delårsrapport jan-jun 2021
  5. Delårsrapport jan-mar 2021

Kommande händelser

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
08-555 148 40
Peter.Kangert@fabege.se

Kontaktkort