Populära sökningar

Rapporter och presentationer

Här finns Fabeges senaste finansiella rapporter, rapportpresentationer och webbsändningar. Här kan du ladda ner kvartalsrapporter och presentationer i pdf-format.

Q2 2023

Vi uppvisade en positiv nettouthyrning om 34 Mkr under andra kvartalet och 22 Mkr för halvåret. Därtill kan läggas avsiktsförklaringen om uthyrning av hela fastigheten Nöten 4 om 66 000 kvm. Utbudet av större moderna lokaler är fortsatt begränsat framför allt i Stockholms innerstad och i Arenastaden.  

Stefan Dahlbo, VD.

 1. 2023
  1. Delårsrapport jan-jun 2023
  2. Delårsrapport jan-mar 2023
 2. 2022
  1. Års- och hållbarhetsredovisning 2022
  2. Delårsrapport jan-dec 2022
  3. Delårsrapport jan-sep 2022
  4. Delårsrapport jan-jun 2022
  5. Delårsrapport jan-mar 2022

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
+46 73 092 72 49


Kontaktkort