Populära sökningar

Rapporter och presentationer

Här finns Fabeges senaste finansiella rapporter, rapportpresentationer och webbsändningar. Här kan du ladda ner kvartalsrapporter och presentationer i pdf-format.

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Vi väl rustade för att möta både dagens och morgondagens utmaningar. Vi ska fortsätta vara nära våra kunder, ta hand om våra fastigheter, utveckla våra områden och ta hand om varandra och på så sätt fortsätta att skapa värde för våra aktieägare.

Stefan Dahlbo, VD

 1. 2022
  1. Års- och hållbarhetsredovisning 2022
  2. Delårsrapport jan-dec 2022
  3. Delårsrapport jan-sep 2022
  4. Delårsrapport jan-jun 2022
  5. Delårsrapport jan-mar 2022
 2. 2021
  1. Års- och hållbarhetsredovisning 2021
  2. Delårsrapport jan-dec 2021
  3. Delårsrapport jan-sep 2021
  4. Delårsrapport jan-jun 2021
  5. Delårsrapport jan-mar 2021

Kommande händelser

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
08-555 148 40
Peter.Kangert@fabege.se

Kontaktkort