Populära sökningar

Telenor

BREEAM very good

Ett fantastiskt läge på anrik mark

Telenors nya huvudkontor ligger i ett fantastiskt läge på anrik mark med Solna Centrums gedigna serviceutbud på ena sidan, genuina gamla Råsunda på den andra och med tvärbanan och bussen precis utanför knuten. 

Där tidigare Råsunda fotbollsstadion låg har Telenor flyttat sitt svenska huvudkontor till en byggnad i ett fantastiskt kommunikationsläge med både tvärbana, tunnelbana och ett flertal busslinjer utanför knuten. Dessutom ligger fastigheten precis i anslutning till två av Solnas största gator, Frösundaleden och Solnavägen, vilket gör att man enkelt kommer hit med cykel och bil men har även nära till både Arlanda och Bromma flygplats.

 

 

Ett vackert ljus sprider sig i ljusgården.

Fasaden av glas ger ett fantastiskt ljus inne i lokalerna.

Trappan främjar till att inte ta hissen.

Arkitektur

Den övergripande gestaltningsidén var att ge fasaderna ett enhetligt uttryck med viss variation vilket lyfter fram den relativt komplexa byggnadsvolymen. Tanken var att skapa en tydlig, representativ och karaktärsfull byggnad som står stark i ett storskaligt sammanhang

En stor ljusgård går genom byggnadens nedre sju våningar med fasad mot sydost och utgör det centrala rummet för Telenors verksamhet. Trapphusen är placerade mot norra fasaden för att ge mesta möjliga flexibilitet på de öppna kontorsplanen.

Fasaderna är uppbyggda av starka horisontaler som sveper runt hela byggnaden. Den kontrasterande vertikala delningen mellan dessa varieras mellan våningarna vilket ytterligare förstärker horisontaliteten. I fasaden är bjälklagen markerade med en mörkgrå matt plåtprofil och vertikala element är klädda med en glasprofil. Samma glas återkommer som fyllning på de indragna takvåningarna och på lågdelen mot söder.

Taken har både solceller och sedum

Trapphusen tecknar sig i fasaden mot nordväst och här är glaspartierna maximerade för att skapa variation mot Garvis Carlssons gata. Samma motiv återfinns i sydost vid den stora ljusgården samt i utrymningstrapphuset i byggnadens spets. Bottenvåningens sockel och täta delar är klädda med en ljusgrå granit, entrépartier är av rostfritt stål.

Taken är sedumbelagda och har även en solcellsanläggning på den högsta delen och en solfångaranläggning på den något lägre.

En flexibel kontorsmiljö

Kontoren är öppna och flexibla, vilket gett maximal frihet att organisera och inreda enligt Telenors önskemål.

Terrasser och uteplatser

Telenors medarbetare har tillgång till både terrasser och uteplatser så det finns flertalet möjligheter att njuta av sol, ljus och frisk luft. På taket finns det även både solceller och sedumtak 

  • ca 16 400 kvm
  • Solnavägen 31-35, Garvis Carlssons gatan 1-9
  • BREEAM Very Good
  • Augusti 2018
  • Solna Centrum
  • Linje 176, 177, 502, 513
Totalentreprenör Peab
Arkitekt Nyréns
Byggstart 2016
Våningar 14 (13 ovan mark)
Filter

Frågor?

Stefan Windefalk
Chef Ombyggnad
+46 70 496 23 40


Kontaktkort