Populära sökningar

Trikåfabriken 8

Trikåfabriken 8
Visionsbild

Projekt Trikåfabriken 8

Trikåfabriken 8 är ett hus med mycket industriell karaktär och med en stor innergård med mycket potential. Ett snart 100 år gammalt hus som får nytt liv. Till de nybyggda delarna av huset kommer vi använda trä till alla bärande konstruktioner vilket bidrar till att minska miljöpåverkan.

Referensbild: Virkesvägen 2

Visionsbild

Referensbild: Englundavägen

Referensbild: Virkesvägen 2

Kortfakta

  • Adress: Heliosgatan 3/ Virkesvägen 14
  • Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8
  • Total yta: cirka 26 000 kvm
  • Tillträde: 2027
  • Miljöcertifiering: Breeam In Use Excellent

Fasadbild

Visionsbild

Huset får 2 nya våningsplan mot Heliosgatan samt ett helt nytt, 8 våningar högt gårdshus. Påbyggnad och tillbyggnad görs i en träkonstruktion.

Fasadritning

Byggnadens ursprungliga del uppförs 1931 av AB Stille Werner som fabrik för kirurgiska instrument efter ritningar av Erik Hahn. Redan innan färdigställandet köps fastigheten av Elektriska AB Helios som fabrik för tillverkning av elektriska spisar och andra hushållsredskap.

Ett snart 100 år gammalt hus får nytt liv

Generellt sätt minskar koldioxid-påverkan med 70 procent vid ombyggnation jämfört med nybyggnation. I den nya Trikåfabriken 8 kommer vi behålla mycket av den ursprungliga konstruktionen och cirka 40 av ytan vara ombyggd yta – vilket innebär en koldioxidbesparing på cirka 28 procent jämfört med nybyggnation sett till hela huset. Till de nybyggda delarna av huset kommer vi använda trä till alla bärande konstruktioner vilket bidrar till att minska miljöpåverkan.

Hammarby Sjöstad

HOME OF BRIGHT IDEAS

Hammarby Sjöstad har på kort tid kommit att bli ett ledande kluster för kreativa bolag som inspireras av det vackra läget och inte minst av varandra. Nu är det dags för nästa stora
satsning, som ska skapa ännu mer liv och puls i stadsdelen. Och plats för ännu fler spännande bolag.

Läs mer om Hammarby Sjöstad

Har du en fråga?

Karl Henrik Lenneryd
Uthyrare Projekt
+46 76 894 45 25


Kontaktkort
Sofia Ranji
Uthyrningschef projekt
+46 73 387 18 73


Kontaktkort