Populära sökningar

Affärsidé och strategi

Vad, varför och hur?

Samhälle, företag och människor måste mer än någonsin vara beredda på att ställa om och ändra på invanda beteenden. Vi är en långsiktig partner och stadsutvecklare som känner vår stad väl. Vi kan snabbt och flexibelt anpassa oss och driva utvecklingen efter nya, unika behov vare sig det gäller enskilda kontor, nya tjänster eller att anpassa hela stadsdelar efter nya möjligheter och utmaningar. Genom nyfikenhet, lyhördhet och handlingskraft tar vi sikte på framtiden.

Affärsidé

Vi utvecklar hållbara stadsdelar med fokus på främst kommersiella
fastigheter på ett antal välbelägna delmarknader i Stockholmsregionen.

Värdeskapande sker genom förvaltning, förädling, projektutveckling och
transaktioner och vi vill vara en närvarande partner som med människan
i centrum får företag, platser och vår stad att utvecklas.

Strategi för tillväxt

Vi satsar på utvalda delmarknader i Storstockholm med hög tillgänglighet och
goda tillväxtmöjligheter.

Vi fokuserar främst på kommersiella fastigheter, men tar ansvar för helheten –
boende, service samt livet mellan husen.

Vi arbetar aktivt med förädling av fastighetsbeståndet och transaktioner för att
ständigt öka potentialen i fastighetsportföljen.

Företagskultur

Hos oss är varje medarbetares bidrag viktigt för helheten. Vi är ett lag med gemensamma spelregler och tydliga ramar för framgång. Vi kallar det SPEAK och vi investerar gemensam tid och kraft i att utveckla oss och vår värdegrund.

SPEAK står för Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet. Utbildning och kompetensöverföring sker löpande och är en naturlig del av alla medarbetares utvecklingsplaner.

Ändrad 31 augusti 2022

Läs även

Om oss

Fabege utvecklar långsiktigt attraktiva stadsdelar. Vi först och främst inte bygger hus, vi skapar förutsättningar för människor och företag att prestera.

Läs mer

Investerare

Under detta avsnittet har vi samlat information om Fabeges finansiella ställning och utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Läs mer