Affärsidé och strategi - Fabege

Affärsidé och strategi

Vad, varför och hur?

Fabege utvecklar långsiktigt attraktiva stadsdelar. För oss betyder det att vi först och främst inte bygger hus, vi skapar förutsättningar för människor och företag att prestera. Genom samarbete och en effektiv användning av resurser skapar vi värden för våra ägare, kunder och deras medarbetare.

Affärsidé.

Fabege ska arbeta med hållbar stadsdelsutveckling med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter inom ett begränsat antal väl belägna delmarknader i Stockholmsområdet. Fabege ska skapa värden genom förvaltning och förädling samt aktivt arbete med fastighetsportföljen, med såväl försäljningar som förvärv.

Strategi för tillväxt.

Fabeges strategi är att skapa värden genom att förvalta och förädla fastighetsbeståndet samt att genom transaktioner förvärva och avyttra fastigheter i syfte att öka potentialen i fastighetsportföljen. Fabeges fastigheter finns på Sveriges mest likvida marknad.

Företagskultur.

Fabege arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden SPEAK, som genomsyrar hela verksamheten. SPEAK står för Snabbhet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet. Utbildning och kompetensöverföring sker löpande och är en naturlig del av alla medarbetares utvecklingsplaner.

Publicerad 3 oktober 2018