Fabeges affärsidé och strategi - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Affärsidé och strategi

Vad, varför och hur?

Fabege utvecklar långsiktigt attraktiva stadsdelar. För oss betyder det att vi först och främst inte bygger hus, vi skapar förutsättningar för människor och företag att prestera. Genom samarbete och en effektiv användning av resurser skapar vi värden för våra ägare, kunder och deras medarbetare.

Affärsidé

Fabege ska arbeta med hållbar stadsutveckling med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter inom ett begränsat antal väl belägna delmarknader i Stockholmsområdet.

Fabege ska skapa värde genom förvaltning och förädling samt aktivt arbete med fastighetsportföljen, med såväl försäljningar som förvärv.

Strategi för tillväxt

Fabeges strategi är att skapa värden genom att förvalta och förädla fastighetsbeståndet samt att genom transaktioner förvärva och avyttra fastigheter i syfte att öka potentialen i fastighetsportföljen. Fabeges fastigheter finns på Sveriges mest likvida marknad.

Attraktiva lägen ger låg vakans i förvaltningsbiståndet. Moderna fastigheter möjliggör flexibla lösningar och attraherar kunder. Med samlade bestånd och en stark lokal närvaro blir investeringar som höjer attraktionen för området till nytta för många av Fabeges kunder.

Företagskultur

Fabege arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden SPEAK, som genomsyrar hela verksamheten. SPEAK står för Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet. Utbildning och kompetensöverföring sker löpande och är en naturlig del av alla medarbetares utvecklingsplaner.

Ändrad 16 september 2020

Läs även

Om oss

Fabege utvecklar långsiktigt attraktiva stadsdelar. Vi först och främst inte bygger hus, vi skapar förutsättningar för människor och företag att prestera.

Läs mer

Investerare

Under detta avsnittet har vi samlat information om Fabeges finansiella ställning och utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Läs mer