Revision på Fabege - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Revision

Bolagets revisor ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning.

Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Revisorer utses och arvoderas enligt beslut på ordinarie årsstämma efter förslag från valberedningen.

På årsstämman 2020 utsågs revisionsfirman Deloitte till revisor med auktoriserade revisor Peter Ekberg som huvudansvarig för revisionen för perioden fram till årsstämman 2021.

Deloitte har vid sidan av sitt uppdrag som vald revisor även bistått Fabege i revisionsnära uppdrag främst relaterade till redovisningsfrågor. Vidare genomför Deloitte en översiktlig granskning av Fabeges hållbarhetsrapportering som sker enligt GRI Standard.

Till bolagets revisorer har följande ersättning utgått: 

  Koncernen Moderbolaget
Tkr 2019 2018 2019 2018
Deloitte:        
Revisionsuppdrag 3 195 3 125 3 195 3 125
Annan revisionsverksamhet 249 240 249 240
Summa 3 444 3 365 3 444 3 365
Ändrad 6 april 2020