Utdelning - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Utdelning

Fabege ska som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinst som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten.

Med nuvarande marknadsförutsättningar innebär detta att utdelningen varaktigt bedöms utgöra minst 50 procent av resultatet från löpande förvaltning och realiserat resultat från fastighetsförsäljningar efter skatt.

Vid årsstämma 2019 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2018 med 2:65 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 4 april 2019. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 9 april 2019.

Utdelning 2019

Styrelsen kommer att förslå årsstämman den 2 april 2020 en kontantutdelning om 3:20 kr per aktie, totalt 1 059 Mkr. Utdelning föreslås att utbetals med 1:60 kr per aktie vid två tillfällen i april respektive oktober.

Utdelning senaste 5 åren

År Utdelning (ojusterad) Utdelning (justerad)
2018 2:65 kr 2:65 kr
2017 4:50 kr 2:25 kr
2016 4:00 kr 2:00 kr
2015 3:50 kr 1:75 kr
2014 3:25 kr 1:63 kr
2013 3:00 kr 1:50 kr
Ändrad 5 mars 2020

Läs även

Aktien

Se på aktiesidan en sammanfattning över vår aktiekurs och information om totalavkastning samt utdelning.

Läs mer