Mål och resultat - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Mål och resultat

Fabeges långsiktiga mål och resultat inom hållbarhet bygger på huvudområdena kring kunder, miljö, leverantörer och medarbetare.

Nöjd-Kund Index

Mål Utfall 2018
Nöjda kunder är viktigt för Fabege. Målet är att nå index 80 i Fabeges NKI-mätning. Fabege genomförde en kundundersökning
2017 med hög svarsfrekvens och nådde ett index om 78 på en 100-gradig skala. I år valde Fabege att komplettera kundundersökningen
med en fördjupad kunddialog för att ännu bättre förstå
kundernas behov och förväntningar.

Energi och Miljö

Mål Utfall 2018
Energieffektivisering
Energianvändningen ska minska med ytterligare 20 procent till
år 2020, vilket motsvarar en genomsnittlig energianvändning
på 94 kWh/kvm och år. Total energianvändning ska senast
2020 ligga 50 procent lägre än rikssnittet för lokaler 2014.
Den totala energianvändningen var ca 2,5 procent lägre
ackumulerat 2018 än 2014. Den varma sommaren har bidragit
till en ökning av energiprestandan om cirka 5 procent (jämfört med 2017). Ett stort antal åtgärder pågår som driver arbetet framåt, men målet bedöms inte nås till 2020.
Miljöcertifieringar
Alla nybyggnationer och större ombyggnationer ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE. 100 procent av befintligt fastighetsbestånd ska vara miljöcertifierat 2018.
Under 2018 färdigställdes 14 BREEAM-certifieringar. Arbetsprocessen har börjat ta form och ett flertal lärdomar och viktiga insikter har gjorts under året. Av total yta var 82 procent miljöcertifierat
Gröna hyresavtal
Gröna hyresavtal ska utgöra minst 75 procent av total nytecknad yta.
Under 2018 utgjorde andelen gröna hyresavtal 96 procent av total nytecknad yta, som en följd av årets stora nyuthyrningar.

Grön finansiering
Fabeges målsättning är att 100 procent av bolagets
finansiering ska vara grön eller hållbar år 2020. Fabege
uppmuntrar den finansiella marknaden till ett större ansvarstagande
i hållbarhetsfrågor.

Per årsskiftet var 60 procent av utestående finansiering
grön och 49 procent av de totala kreditfaciliteterna gav
möjlighet till grön finansiering. Samtliga Fabeges svenska
långivare tillhandahåller nu gröna finansieringsalternativ

Hållbarhetsgranskningar av leverantörer

Mål Utfall 2018
100 procent av Fabeges strategiska samarbetspartners ska vara hållbarhetsgranskade till år 2020. Dessa partners bedöms motsvara cirka 75 procent av den totala inköpsvolymen. Ackumulerat 2018 har vi hållbarhetsgranskat 39 av våra
40 strategiska samarbetspartners vilket motsvarar 98 procent.

Medarbetare

Mål Utfall 2018
Nöjda medarbetare
Fabege gör varje år en medarbetarundersökning. Under
2018 valde vi att göra undersökningen tillsammans med
Great Place to Work. Målet är att ha ett förtroendeindex om
minst 85 procent.
100 procent av medarbetarna deltog i årets medarbetarundersökning.
Resultatet visade på ett genomsnittligt förtroendeindex
på 78 procent och 88 procent av medarbetarna skulle rekommendera Fabege som arbetsgivare.
Bibehållen låg sjukfrånvaro
Fabeges mål är att bibehålla en låg sjukfrånvaro med hjälp av löpande hälsoundersökningar och fortsatta friskvårdssatsningar.
Total sjukfrånvaro under 2018 uppgick till 2,2 procent.
Publicerad 8 november 2018

Läs även

Grön finansiering

Fabeges målsättning är att 100 procent av finansieringen ska vara grön. Detta bygger på att alla våra finansieringskällor ger möjlighet till grön finansiering.

Läs mer

CERO

För att kunna utveckla det hållbara resandet till och från Arenastaden har vi nu jobbat många år efter en metodik som heter CERO.

Läs mer