Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Mål och resultat

Fabeges långsiktiga mål och resultat inom hållbarhet bygger på huvudområdena kring kunder, miljö, leverantörer och medarbetare.

Nöjd-Kund Index

Mål Utfall 2017
Nöjda kunder är viktigt för Fabege. Målet är att nå index 80 i Fabeges NKI-mätning. Fabege genomförde en kundundersökning under 2017 med hög svarsfrekvens och bra resultat. I årets mätning nåddes ett index om 78 på en 100-gradig skala vilket var detsamma som 2016. Kundnöjdheten ligger genomgående på en hög nivå, vilket bland annat visas av att 89 procent av kunderna skulle rekommendera Fabege som hyresvärd.

Miljö

Mål Utfall 2017
Energieffektivisering
Energianvändningen ska minska ytterligare 20 procent till år 2020, vilket motsvarar en genomsnittlig energianvändning på 94 kWh/kvm och år. Total energianvändning ska senast 2020 ligga 50 procent lägre än rikssnittet för lokaler 2014.
Den totala energianvändningen var cirka 6,6 procent lägre ackumulerat 2017. Energieffektiviseringsarbetet har tagit längre tid än beräknat. Under 2017 har extra resurser tillsatts och nya beräkningar indikerar en minskning med 17 procent till år 2020.
Miljöcertifieringar
Alla nybyggnationer och större ombyggnationer ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE. 100 procent av befintligt fastighetsbestånd ska vara miljöcertifierat 2018.
2017 certifierades ett av de sju större nyproduktionsprojekten med förväntat resultat. Under 2017 färdigställdes 13 Breeam In-Use-certifieringar. Arbetsprocessen har börjat ta form och ett flertal lärdomar och viktiga insikter har gjorts under året.
Gröna hyresavtal
Gröna hyresavtal ska utgöra minst 75 procent av total nytecknad yta.
Under 2017 utgjorde andelen Gröna hyresavtal 94 procent av total nytecknad yta, som en följd av årets stora nyuthyrningar.

Hållbarhetsgranskningar av leverantörer

Mål Utfall 2017
100 procent av Fabeges strategiska samarbetspartners ska vara hållbarhetsgranskade till år 2020. Dessa partners bedöms motsvara cirka 73 procent av den totala inköpsvolymen. Ackumulerat 2017 har vi hållbarhetsgranskat 75 procent av våra strategiska samarbetspartners.

Medarbetare

Mål Utfall 2017
Nöjda medarbetare
Medarbetarnas och chefernas prestationsindex mäts regelbundet och målet är att Fabeges ska ha ett resultat på 4,0.
99 procent av medarbetarna deltog i medarbetarundersökningen 2017. Resultatet visar på ett prestationsindex på 3,8. Genomsnitt för branschen var 3,5. Samtliga chefer genomförde även en undersökning där prestationsindex hamnade på 4,1.
Bibehållen låg sjukfrånvaro
Fabeges mål är att bibehålla en låg sjukfrånvaro med hjälp av löpande hälsoundersökningar och fortsatta friskvårdssatsningar.
Total sjukfrånvaro under 2017 uppgick till 2,5 procent.
Publicerad 8 november 2018