Populära sökningar

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 kommer att hållas torsdagen den 25 mars 2021 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

Information om försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset

För att minska risken för smittspridning, samt för att värna om våra aktieägares trygghet och hälsa, vidtar Fabege ett antal försiktighetsåtgärder för genomförandet av årsstämman. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att bolagets styrelse, ledning och andra anställda endast kommer närvara i den utsträckning som krävs samt att ingen dryck eller förtäring kommer att erbjudas. Med stöd av tillfälliga lagregler kommer de aktieägare som inte närvarar på stämman att ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom att förhandsrösta (poströstning). Årsstämman kommer att sändas live och aktieägare kommer att kunna ställa frågor digitalt genom chattfunktion.

Digital livesändning

Till handlingar och kallelse till årsstämma 2021

25 mar 2021 15:00
Lägg till i kalender