Populära sökningar

Avstämningsdag för andra utdelningen

Vid Fabeges AB:s årsstämma den 25 mars 2021 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2020 på 3:60 kronor per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1:80 kronor per aktie.

Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av den andra utdelningen ska vara den 29 september 2021, vilket innebär att utbetalning beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 4 oktober 2021.

Har du en fråga?

Åsa Bergström
Vice VD samt ekonomi- och finanschef
+46 8 555 148 29


Kontaktkort
29 sep 2021 08:00
Lägg till i kalender