Populära sökningar

Belysning skapar trygghet

Det är inte bara julbelysningen som kommit upp i novembermörkret, utan extern expertis har hjälpt Fabege hitta flera ytor och stråk där belysning bidrar till en tryggare och trevligare promenad på vägen till och från jobbet.

Önskemål från hyresgästerna

Den uppmärksamme har säkert sett den nya belysningen som ljusar upp garage, granitmurar och fasader i Solna Business Park och Arenastaden. Det är resultatet av ett långsiktigt trygghetsarbete som genomförs i Fabeges områden.

- Vi hade en workshop med ett antal av våra kunder och fick reda på att många av dem upplevde att det var otryggt att ta sig till och från kollektivtrafiken vid Sundbybergs station, säger Brita Lindqvist som arbetar med affärsutveckling på Fabege.

Fabege bestämde sig för att rätta till problemen och kontaktade Solna respektive Sundbybergs kommun, samt Trafikverket för att tillsammans förbättra de otrygga miljöerna. Det gemensamma arbetet började med att det gamla staketet vid järnvägen revs och ersattes med ett säkrare staket som numera även är upplyst. Gångvägen breddades betydligt, sly togs bort och vildvuxna buskar beskars.

Tryggare längs stråk och gångvägar

Under hösten har arbetsgruppen fokuserat på belysning och ljusat upp platser i anslutning till Fabeges byggnader. Platser som tidigare upplevts som mörka.

- Vi har placerat belysning längs stråk och platser som inte nås av de vanliga gatlyktorna för att det ska kännas tryggt att gå mellan olika målpunkter, säger Brita Lindqvist.

Historiskt sett har Fabege arbetet med olika entréprojekt, vars syfte har varit att skapa en positiv känsla hos besökaren så fort personen kliver in genom dörren. I det här projektet har man tänkt lite annorlunda och funderat över vad besökarna ser innan de kommer in i entrén eller garageporten – vad som finns utanför dörren.

- Vi har tänkt på entrén som något större, den börjar ju redan innan man kliver in. Utrymmen mellan gatan och ingången måste också tas om hand, vilket vi gjort i det här arbetet, säger Brita Lindqvist.

Bra belysning som passar året runt

För att få till den perfekta belysningslösningen, tog Fabege hjälp av Kaj Pippo, designchef på ÅF Lighting.

- Han tog fram flera exempel som övertygade oss om att vi var på rätt spår. Han visade oss att bra belysning är något som fungerar under hela året, inte bara under jul, säger Brita Lindqvist.

Skapad: 09 december 2015

Läs även

Nordens största arena byter namn till Strawberry Arena

Idag, den 12 juli, träder namnrättighetsavtalet i kraft mellan Strawberry och Stockholm Live avseende nationalarenan i S...
Läs mer

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer