Populära sökningar

Viktigt: ladda ej bilen i vanligt uttag!

Allt fler laddar sina elbilar utan tillstånd i vanliga 220-voltsuttag i våra garage. Det innebär inte bara risk för skador, det är dessutom farligt.

– Många av våra hyresgäster vill passa på att ladda sina elbilar under kontorstid och när inte laddningsplatserna har räckt till har man helt enkelt dragit egna skarvsladdar från vanliga 220-voltsuttag, säger Johnny Pettersson, parkeringsansvarig på Fabege. Det är direkt farligt.

Elnätet överbelastas

Vanliga eluttag är inte anpassade för att ladda elbilar då dessa kräver mycket och kontinuerlig ström. Är det därtill flera bilar som ska laddas överbelastas fastighetens elnät mycket snabbt och säkringarna går. I bästa fall. I värsta fall börjar det att brinna.

– Eftersom vi sett att allt fler laddar på otillåtna sätt uppmanar vi nu våra hyresgäster att sluta med det och istället kontakta oss för en annan lösning, säger Johnny Pettersson. Det är av ren omtanke, vi vill inte att vare sig människor eller egendom ska skadas.

Fler laddningsmöjligheter på gång

Efterfrågan på laddstationer har ökat i takt med att elbilarna blir vanligare och Fabege är i full färd med arbetet att införa fler laddningsmöjligheter i sina garage.

Kontakta Fabege om du är osäker på om det går att ladda i ert kontorsgarage.

Läs även

Res klimatsmart till jobbet

Flera företag i Arenastaden gör CERO-analyser för att minska koldioxidutsläpp kopplade till medarbetares resor. Läs om varför klimatsmarta resor är rätt.

Läs mer

100% grön el

Nu kör vi med 100% grön el. Fabege byter nu ut alla sina servicebilar till nya elbilar som kommer att laddas med enbart grön el.

Läs mer