Populära sökningar

Nu skördas kontorshonungen

Medan du semestrade jobbade våra stadsbin med att producera honung. Den honungen är det nu dags att skatta, det vill säga skörda. Hur många kilo tror du att det blir i år?

Sommaren har varit varm, solig och härlig – för oss människor. För bin har den dock varit lite för torr, tillgången på nektar har inte varit optimal. Ändå är en solig och varm sommar att föredra, sjunker temperaturen under tolv grader och vädret är regnigt orkar inte bina att flyga.

– Årets sommar har ändå varit helt okej, säger Josefina Oddsberg, urban ekolog och grundare av Bee Urban. Men det har händer att några av våra fadderföretag har ringt och varit oroliga för att de inte har sett någon aktivitet runt kupan. Det hade bara berott på regn.

Många vill sponsra

Att efterfrågan på att bli fadder åt en bikupa i stan är stor är det inget tvivel om. Bee Urban har i dag cirka 70 faddersponsrade kupor runt om i länet. Många företag vill hjälpa till i deras arbete.

– Efter några byggturbulenta år i Arenastaden vill vi ge någonting tillbaka till naturen, säger Johan Belin, fastighetschef på Fabege. Bin och deras funktion är så otroligt viktiga och därför vill vi både stötta odlingen men också sprida kunskap om den.

Därför anordnar Fabege och Bee Urban regelbundet visningar av kuporna för hyresgästerna. Syftet är att förmedla vilken insats fadderskapet gör för miljön samt att bin inte är några farliga djur utan tvärtom väldigt fredliga.

Odlar ekologiskt

Bee Urban odlar med ekologiska metoder men för att honungen ska kunna ekomärkas krävs en garanti att bina samlar in nektar från grödor som i sin tur är ekologiskt odlad. Detta är svårt att åstadkomma i stadsmiljö då man inte med säkerhet kan veta att all närliggande växtlighet just är eko-odlad.

Mycket vax – då är det dags

En bikupa består som bekant bland annat av olika lådor, med  tio ramar i. Några av dessa lådor kallas skattlådor och där lagrar bina honungen de producerar och som ska sparas till vintern. Honung är binas vintermat och det är därför viktigt att man lämnar kvar tillräckligt till dem. När två tredjedelar av ramen är täckt med bivax är det dags att skörda honungen. Detta kontrolleras regelbundet av Josefina Oddsberg och hennes kollegor.

– Tack vare att bina producerar mer honung än de behöver för vintern kan vi tappa upp överskottet på burkar och ge till våra kunder, säger hon.

Årets skörd i kilo

I år tippar Josefina Oddsberg att den totala mängden honung från kupan i Arenastaden uppgår till cirka 30 kilo. Av dessa får bina tillbaka tio och 20 kilo går till hyresgästen.

– Många företag ger honungen i present till sina anställda, säger hon. Men ett företag sålde sina burkar till kunder och skänkte pengarna till en välgörenhetsorganisation, så detta kan verkligen vara en win-win i flera led.

Fakta: Fler sätt att bli naturfadder

– Vill man inte ha en bikupa på sitt kontorstak kan man istället bli fadder åt en eller flera fågelholkar eller bi-hotell. För fler bostäder för fåglar och vilda bin och behövs nämligen också.

Möjlighet att sponsra stadsodlingar för att gynna biologisk mångfald finns dessutom. Kontakta Bee Urban för mer information.

Skapad: 23 september 2016

Läs även

Nordens största arena byter namn till Strawberry Arena

Den 12 juli trädde namnrättighetsavtalet i kraft mellan Strawberry och Stockholm Live avseende nationalarenan i Solna oc...
Läs mer

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer