Populära sökningar

Arenastaden tillväxtmotor i Solna

67,5 miljarder kronor och 24 300 nya jobb. Det beräknas Arenastaden ge samhället från byggstart 2007 till 2020. Så påverkar det Solna kommun.

Arenastaden har visat upp en närmast unik utveckling sedan området började byggas för tio år sedan. Ett undanskymt förortsområde, Råsta, har vuxit fram till ett samhällscenter med huvudkontor för stora internationella företag, en nationalarena, shoppingcentrum, hotell, bostäder och en god infrastruktur.

Har skapat många jobb

Åsa Bergström började som näringslivschef och chef för kompetensförvaltningen i Solna stad för fem år sedan, då Friends Arena precis stod färdig. Arbetsmarknadsfrågor och integration ligger på hennes bord, och hon ser att det viktigaste bidraget Arenastaden gett samhället har varit fler jobb:

- Friends Arena och Mall of Scandinavia är jätteviktiga arbetsgivare, framför allt för att de ger så många unga och nyanlända jobb. Hälften av alla anställda på Mall of Scandinavia är under 25 år, och arenan sysselsätter många inom evenemang, logistik, restauranger med mera.

Fler besöker Solna

Mellan 2010 och 2015 mer än fördubblades omsättningen för besöks- och turistnäringen i Solna – från knappt en miljard till två miljarder kronor. Enligt nationell strategi för svensk besöksnäring 2020 ska turismen i Sverige fördubblas till år 2020, något Solna alltså redan har uppnått med råge.

- Det är förstås otroligt glädjande eftersom turister spenderar pengar på hotell och konsumtion. Antal anställda i besöksnäringen har ökat stort och sju nya hotell har öppnat i Solna. Vi hade aldrig sett den här utvecklingen utan Mall of Scandinavia och arenan, säger hon.

Tillväxtspiralen ser ut att fortsätta i Arenastaden. Investeringar i kontor och bostäder leder till fler investeringar och människor drar människor, menar Åsa. Tidigare hade Solna jämförelsevis ett underskott på kommersiellt utbud och många åkte istället till Kista eller innerstaden för att shoppa.

- Människor behöver mötesplatser, och innovation och tillväxt skapas i möten mellan människor. Här är Arenastaden en fantastisk plats. Men det krävs att någon ser potentialen och det har bland andra Fabege, Solna kommun och Unibail-Rodamco, som byggt gallerian, gjort.

Därför vill företag etablera sig här

Åsa ser framför allt tre anledningar till att företag lockas till Arenastaden. Det är det kollektivtrafiknära läget, attraktiva lokaler och en bra mix av utbud. Den utökade kollektivtrafiken gagnar inte bara de som bor eller arbetar i Arenastaden, utan även stockholmare generellt.

- Moderna stockholmare vill ha ett attraktivt utbud av upplevelser och restauranger, säger Åsa. Man vill inte sitta i renodlade företagsområden där man bara arbetar. 

Det innebär Arenastaden för samhället

Innovationsnätverket IUC Sverige AB, har gjort en SEK® (samhällsekonomisk kalkyl) över de ekonomiska värden och den sysselsättningseffekt som Arenastaden tillför samhället, på uppdrag av Arenabolaget i Solna. 

Här är de viktigaste siffrorna:

  • Byggnation och årligt ackumulerade värden i verksamheter i Arenastaden beräknas generera 67,5 miljarder kronor till samhället från 2007 till 2020.
  • År 2020 beräknar IUC att ett samhällsekonomiskt värde om minst 3,4 miljarder kronor årligen tillförs genom drift, underhåll, ledning, publik, hotell, butiker, restauranger och boende i området, men då är inte kontorsanställda medräknade.
  • 18 miljarder kronor beräknas vara det årliga totala bidraget till samhällsekonomin från år 2020 om kontorsanställda inkluderas i beräkningarna.
  • Totalt skapas under hela byggperioden 24 300 helårsarbeten baserat på investeringarna.
  • Från år 2020 kommer årligen cirka 9 700 helårsarbeten att finnas i, och i anslutning till området exklusive kontorsanställda.
  • Inklusive kontorsanställda kommer det från år 2020 att finnas cirka 46 000 helårsarbeten i, och i anslutning till, området.

Siffrorna har IUC kommit fram till genom beräkningar via SEK®-verktyget där bland annat statistik, genomförda publikenkäter, intervjuer med verksamhets- och projektansvariga, investeringsvärden och insamlade jämförelsedata ingår. Läs mer om IUC på deras webbplats. 

Skapad: 01 mars 2017

Läs även

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer

Fabege välkomnar S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas till Älvsjö

I januari 2025 flyttar S:ta Birgitta Folkhögskola och hjälp- och biståndsorganisationen Caritas till fastigheten Kabelve...
Läs mer