Populära sökningar

Behagligare ljud på jobbet

Alla behöver lugn och ro ibland, inte minst på jobbet. En behaglig ljudmiljö gör det lättare att fokusera på det du ska göra och minskar stress.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, bedriver bland annat specialskolverksamhet i fem regionala skolor för elever med grav hörselnedsättning samt kursverksamhet för skolhuvudmän, rektorer med flera. Att skapa en god akustisk miljö, hörselmiljö och läromiljö är därför ett givet mål för myndigheten. Samtidigt är en god hörselmiljö är bra för alla.

- I en behaglig ljudmiljö kan vi lyssna utan ansträngning, säger Ingemar Holmberg, hörselingenjör på SPSM. Då minns vi också mer. När det är bullrigt måste hjärnan jobba på högvarv med att bara tolka det som sägs och det blir därför svårt att minnas vad som sagts.

För att skapa en bra ljudmiljö på jobbet behöver man både ta bort störande ljud och förstärka ljud som vi verkligen behöver höra. Det kan till exempel handla om att ta bort störande trafikbrus och göra det lättare att uppfatta vad kollegan säger när hen håller en presentation under mötet.  

Vägg- och takabsorbenter ger bra effekt

Ljudabsorbenter tar effektivt bort oönskat ljud. Väggabsorbenter tar bort fladdereko, som uppstår när ljud studsar mellan två väggar. Takabsorbenter kan minska mullrande basljud. Ett avancerat sätt att göra det lättare att uppfatta tal är genom så kallade diffusioner. Dessa kan se ut som böljande trätavlor och förstärker konsonantljuden i språket.

- Redan i projekteringen av lokalerna bör man ställa krav på så lite buller som möjligt, säger Sten Andersson, byggprojektledare på SPSM. Till exempel kan man se till att ventilationsanläggningar och projektorer är lågbullrande. Inredningen spelar också roll, det gör skillnad att förse stolar med medar eller tassar. Gardiner har också en viss ljuddämpande effekt.

Utmaningar i öppna kontorslandskap

En utmaning med öppna kontorslandskap är att det inte finns några väggar att sätta ljudabsorbenter på. Att hålla svensk standards högsta ljudklass, klass A, som innebär att inget ljud får överstiga 26 decibel, är enligt Ingemar omöjligt.  

- Människor uppfattar störningar väldigt olika, säger han. Det går inte att ”stänga ner” hörseln och det är lätt att överhöra samtal även om man inte vill. Därför är det viktigt att det i öppna kontorslandskap finns så kallade tysta rum, telefonrum och mötesrum med god ljudisolation.

Skapad: 23 augusti 2017

Läs även

Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport januari-mars 2024

Torsdagen den 25 april 2024 klockan 07:30 offentliggörs Fabeges delårsrapport januari -mars 2024. Investerare, analytike...
Läs mer

Fabege har anställt Anna Nyberg som Affärsutvecklingschef i Flemingsberg

Annas uppdrag är att förverkliga Fabeges del av visionen för Flemingsbergs framtida utveckling.
Läs mer