Populära sökningar

Bättre miljö med gröna hyresavtal

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför erbjuder Fabege gröna hyresavtal, där både hyresgäst och hyresvärd anger hur man ska minska kontorets miljöpåverkan.

I ett grönt hyresavtal specificeras miljömål när det gäller energi, inomhusmiljö, materialval, resvanor och källsortering på kontoret. Avtalet är frivilligt och kommer som en bilaga till hyresavtalet. 76 procent av Fabeges nytecknade avtal 2016 har det här i dag.

- Det är ett bra sätt att hålla koll på allt som rör hållbarhet på kontoret, säger Susanna Elvsén, marknadsområdeschef för Fabege i Solna Business Park. Det är inga konstigheter utan handlar om samarbete kring en attraktivt lokal som samtidigt är energisnål, har god inomhusmiljö och innehåller sunda material.

Lyfter upp miljöfrågan på agendan

Det gröna hyresavtalet är i första hand ett sätt att se till att miljöfrågor lyfts upp vid varje möte mellan Fabege och hyresgäst. Innehållet anpassas efter företagets behov och kan till exempel handla om källsortering, städning utan giftiga kemikalier, eller att man har ekologiskt kaffe. Bägge parter förbinder sig även att köpa grön el.

- Syftet är att vi gemensamt ska dra vårt strå till stacken när det gäller klimatfrågan, säger Susanna. Tillsammans kan vi arbeta med att effektivisera varuleveranser, pendlings- och tjänsteresor för att minska företagets koldioxidutsläpp och uppmuntra medarbetare att cykla i stället för att ta bilen till jobbet genom att erbjuda fler cykelställ och bra cykelförvaring.

Björn Borg har grönt hyresavtal

På Björn Borgs huvudkontor i Vasastaden sitter cirka 70 anställda. Sportmodevarumärket har en utpräglad hållbarhetsinriktning och har som mål att minska sitt koldioxidutsläpp med 40 procent till 2019. Här spelar kontorets verksamhet en viktig roll.

- Våra anställda kan låna cyklar och vi försöker resa miljövänligt i den mån det går. Taxi undviker vi, men om vi måste åka så väljer vi elbilar, säger Shannon Clinton, Office Manager.

Björn Borg har en omfattande källsortering och återvinner även matavfall, jobbar med att minska mängden papper och använder bara miljövänliga produkter. 

- Vi har ett grönt hyresavtal med Fabege vilket bland annat innebär att vår el kommer från vattenkraft, säger Shannon. 

Susannas bästa tips för att spara el:

  • Satsa på närvarostyrning av belysning, så behöver ni inte tänka på att släcka.
  • Välj ett larm som när du larmar även släcker ner lokalen. Då slipper ni att lampor som inte är kopplade till närvarostyrning står och lyser och drar el. Dessutom är det lätt att se att lokalen är larmad.
  • Håll element och ventilatorer fria från saker och blommor. Då går det åt mindre el. 
  • Välj klimatkompenserade och energisnåla kaffemaskiner.

Energispartips

För att värna om miljön behöver vi alla hjälpa till! Även du som kund kan hjälpa till att värna om miljön och sänka dina energikostnader.

Läs mer
Skapad: 14 mars 2017

Läs även

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer

Fabege välkomnar S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas till Älvsjö

I januari 2025 flyttar S:ta Birgitta Folkhögskola och hjälp- och biståndsorganisationen Caritas till fastigheten Kabelve...
Läs mer