Populära sökningar

Så byggs en fossilfri stad

Ett fossilfritt Stockholm kan bli verklighet år 2040. Så bidrar Fabege till att bygga en stad där uppvärmning, el och transporter sker utan kol och olja.

Stockholm är en av många städer som har satt upp ett mål för fossilfrihet. År 2040 ska all uppvärmning, el, resor och transporter ske med miljövänliga alternativ till fossila bränslen. Hur fastigheter är utformade, samt hur de byggs, gör skillnad för hur mycket koldioxid som släpps ut.

- Jag tror att målet om en fossilfri stad är möjligt att uppnå transportmässigt, säger Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege. Men det är en stor utmaning att förändra befintlig infrastruktur, Stockholm är likt de flesta andra städer byggd med utgångspunkt i biltrafiken och det behöver vi förändra.

Transporterna måste minska

Redan 2020 ska Stockholm släppa ut högst 2,3 ton koldioxid per invånare, vilket framför allt innebär en kraftigt minskad biltrafik. För att lyckas med det behövs rätt förutsättningar för att cykla, köra elbil eller resa med spårbunden kollektivtrafik. Vid nybyggnation av kontor gör Fabege cykelparkeringar åt 25 procent av alla medarbetare och ett arbete pågår med att bygga ut antalet laddningsstationer för elbilar i parkeringsgarage.

- Det bästa man kan göra för miljön är att resa mindre, säger Mia. Kontoren ska ha nära till service så att medarbetarna kan lösa sina livspussel i området där de arbetar, och inte behöva resa så mycket.

Genom att styra mer över när och hur transporter sker till företag, kan man både minska antalet transporter och få en bättre gatumiljö med minskat buller, trängsel och bättre luft.

- För avfallshantering uppmuntrar vi exempelvis till avtal med en entreprenör, säger Mia. Det leder till betydligt färre tunga transporter i jämförelse med att hyresgästerna i en byggnad skulle ha olika avfallsentreprenörer.

Intelligent teknik kan lösa problem

Ny teknik är enligt många lösningen på klimatutmaningen, eftersom den kan hjälpa oss att göra effektivitetsvinster. En intelligent teknik för att värma och kyla fastigheter som används i nya fastigheter är VAV, behovsanpassad ventilation. Styrkan i ventilationen anpassas utifrån var människor befinner sig i lokalen.

- På befintliga hus jobbar vi med olika typer av klimatskalslösningar för att minska behovet av värme och kyla, säger Mia. Det kan vara tilläggsrutor, solavskärmning och fönsterbyten. Sedan länge kompletterar vi också med lokal elproduktion i form av solceller, bergvärme och bergkyla. All köpt el i våra fastigheter kommer dessutom från vindkraft.

Mias tre bästa klimattips till företag

  1. Se över er logistik. Hur ser varumottagningen ut – finns det effektivitetsvinster att göra i form av att till exempel samordna transporter?
  2. Säg till era leverantörer att inte paketera så mycket. Går det att leverera varorna med backar som går att återbruka till exempel? Det minskar utsläpp av koldioxid i produktionen och ger mindre skräp att ta hand om.
  3. Uppmuntra medarbetare att resa klimatsmart, förutom att det är bra för miljön finns det stora hälsovinster att göra. Fabege jobbar enligt CERO, en modell som hjälper företag att uppnå klimatmål för resor. Läs mer om CERO.
Skapad: 21 mars 2017

Läs även

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer

Fabege välkomnar S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas till Älvsjö

I januari 2025 flyttar S:ta Birgitta Folkhögskola och hjälp- och biståndsorganisationen Caritas till fastigheten Kabelve...
Läs mer