Populära sökningar

Spektakulär takpark åt SEB

Det blommar i Arenastaden – på taken! I stadsdelen finns nu en hektar gröna tak och sedan i våras kan SEB, och många andra, njuta av en park på våning sju. 

I maj flyttade de första SEB-anställda till Arenastaden och kunde då börja nyttja sin park på sjunde våningen. Genom takparken kan man förflytta sig mellan SEB:s hus, och det går att ta en promenad på flera hundra meter. Parken kommer att byggas på med planteringar och solceller och stå helt färdig 2018, när alla anställda flyttar in.

 - SEB:s ena hus är på 14 våningar, vilket gör att de som sitter där kan blicka ner över det gröna taket. Telia kommer även att se taket från sitt kontor ovanpå Mall of Scandinavia, liksom boende på Evenemangsgatan, säger Johan Belin, fastighetschef på Fabege.

Sedum allra vanligast

Gröna tak finns i flera olika varianter; allt från mossa- och sedumtak som köps på rulle till riktiga trädgårdar med buskar och träd. Vanligast är sedumtak, som bara behöver lite jord och knappt någon skötsel alls.

- Det räcker om man vattnar vid stark torka och gödslar vartannat år, säger Åsa Eriksson från Ekologigruppen, som gör ekologiutredningar åt Fabege. Man får en grön yta direkt som har många fördelar. Bland annat tar den upp vatten, renar luften, reducerar buller och får takets underliggande ytskikt att hålla längre. Studier har visat att människor mår bättre av att se gröna tak än vanliga tak.

- I Stockholm har man traditionellt byggt hus i samma höjd, vilket gör att få kan se de gröna tak som faktiskt finns, säger Johan. I Arenastaden gör nivåskillnaderna på byggnaderna att många kan njuta av de gröna taken.

Får in natur i storstaden

Att anlägga den här typen av tak har blivit ett etablerat sätt att bygga på när städer förtätas och man bygger bort grönområden. Det är även ett krav för miljöcertifiering av fastigheter enligt BREEAM, som Fabege jobbar med.

- Det är oerhört viktigt att, om man tar grönområden i anspråk vid nybyggnation, försöka återskapa dem på olika sätt, säger Johan. I Arenastaden har vi gjort det många gånger om i och med att det nu finns mer grön yta än innan stadsdelen byggdes. Förutom gröna tak har vi anlagt flera pocketparker i området.

En annan fördel med taken är att de bidrar till biologisk mångfald. De blir en plats för bin, humlor och fjärilar att stanna kvar på, vilket i förlängningen ger ett rikare fågelliv.

 - Sedumtaken blommar under någon månad på försommaren och är en födokälla för humlor och bin under den perioden, säger Åsa. Andra typer av gröna tak som har djupare växtbäddar, som ängstak och takträdgårdar, ger större förutsättningar för biologisk mångfald då de kan hysa fler växtarter som ger blomning under en längre period.

Några gröna tak i Arenastaden

  • Evenemangsgatan 17 – sedumtak.
  • Evenemangsgatan 31 – utsikt över sedumtak från ljusgårdsbyggnad.
  • Stjärntorget 1 (ovanpå Mall of Scandinavia) – sedumtak.
  • Stjärntorget 4 – SEB:s takpark med solceller och planteringar, står helt klar 2018.
Skapad: 28 september 2017

Läs även

MathWorks flyttar till Arenastaden och Fabege

Hyresavtalet omfattar 1 100 kvm i fastigheten Kvarteret Poolen. Tillträde planeras till oktober 2024 och avtalet löper i...
Läs mer

Kvarteret Poolen får Solna stadsmiljöpris 2024

Kvarteret Poolen ligger i Arenastaden i Solna och är en 3D-fastighet som består av ett tio våningar högt kontorshus och ...
Läs mer