Populära sökningar

Flemingsberg blir internationellt affärsnav

50 000 nya arbetsplatser, lika många bostäder och en tätare stadsmiljö än i innerstan. Det är visionen för nya Flemingsberg som bland annat ska skapa större balans i regionen och ge fler stockholmare närmare till jobbet.

Snart startar ett av de största utvecklingsprojekten i landet. Det handlar om nya Flemingsberg, som går under arbetsnamnet South Business District, där Fabege tillsammans med bland annat Huddinge kommun är en av de drivande aktörerna.

Satsningen innebär en helt ny stadsdel i anslutning till Flemingsbergs stationsområde. Förutom ett nytt affärs- och forskningsnav nära dagens universitet och forskning, byggs även bostäder, handel, upplevelser och restauranger i en blandstadslösning som kommer ge liv åt området både dag- och kvällstid.

Första affärshubben söder om Stockholm

I dag finns flera liknande stadsdelar norr om Stockholm, men i regionens södra delar saknas detta ännu. För många företag innebär en placering söder om staden stora fördelar, som bättre kommunikationer till och från samarbetspartners och kunder i sydligare län samt smidigare tågresor till Göteborg och Malmö.

- Vi vill tillsammans med övriga aktörer utveckla Flemingsberg från att vara en regional kärna till att bli en dynamisk internationell stjärna, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd på Fabege.

Ökad livskvalitet och hållbarhet

Ett av projektets mål är att ge fler boende söder om stan möjlighet att arbeta närmare hemmet. I dag tvingas många pendla till innerstan eller liknande affärshubbar som Arenastaden och Kista norr om stan, vilket ger en obalans i hela regionen. Med färre pendlingstimmar ökar livskvalitén samtidigt som det ger positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv.

Fabege har tidigare varit med som drivande aktör i flera liknande projekt. Den stora skillnaden är just läget söder om stan. Avsaknaden av liknande etableringar i närheten är en möjlighet, men även en utmaning.

- Vi ser stora vinster för stockholmarna när vi nu skapar 50 000 arbetsplatser söder om stan. Dels kommer väldigt många få kortare restider, dels blir flödena mycket bättre i kollektivtrafiken då tågen inte kommer att gå tomma i en riktning. Det känns som en win-win för alla parter och något som verkligen kommer att gynna Stockholm på lång sikt, säger Klaus Hansen Vikström.

Den nya stadsdelen beräknas stå klar år 2030.

Skapad: 07 december 2018

Läs även

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer

Fabege välkomnar S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas till Älvsjö

I januari 2025 flyttar S:ta Birgitta Folkhögskola och hjälp- och biståndsorganisationen Caritas till fastigheten Kabelve...
Läs mer