Populära sökningar

Framtiden i trä

Arbetet med Trikåfabriken 9 i Hammarby Sjöstad är i full gång. Det är första gången Fabege låter bygga till ett kontorshus med en trästomme, men troligen inte den sista. 

”Genom att använda trä till stommen har vi totalt minskat koldioxidutsläppen med 50 procent, jämfört med en stomme av stål och betong”, förklarar projektchefen Michael Lundblad på Fabege.

Trikåfabriken är en unik industribyggnad ursprungligen från 1920-talet som nu görs om till en mer levande, modern och hållbar kontorsbyggnad. En utmaning under planerandet av tillbyggnaden har varit att på bästa sätt utveckla kvarteret med en hållbar påbyggnad och samtidigt behålla industrikänslan. Dessutom ska påbyggnaden tillföra så lite vikt som möjligt till den befintliga byggnaden som i princip ”låg och flöt” i Hammarby Sjöstad, enligt projektchefen Michael Lundblad på Fabege. I dag är byggnaden grundförstärkt i berget och tillbyggnaden i trä kommer att ha en 30 procent lägre vikt än vad motsvarande en stomme i stål och betong skulle ha haft.

De främsta skälen till att Fabege har valt trä är hållbarhetsaspekten och gestaltningen.

– Vi har tittat på vad byggproduktionen kostar för miljön totalt, alltifrån att frakta material, till själva byggandet och slutlig produkt. Vi har kommit fram till att genom att välja en stomme av trä kommer vi att få 50 procent lägre koldioxidutsläpp totalt sett. Dessutom är det en förnybar råvara, vi räknar med att våra hus håller i 100 år och skog återväxer på 70 år, förklarar Michael Lundblad.

Gestaltningen är viktig då människorna som arbetar i lokalen ska trivas. Med trä i innertak och väggar skapas en tilltalande och varm atmosfär. Materialvalet trä i kombination med läget är några av de främsta skälen till att hyresgästen Naturvårdsverket kommer att flytta hit.

– För dem är det viktigt att sitta i lokaler som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Trikåfabriken kommer att uppnå Very good i miljöklassningssystemet Breeam och Naturvårdsverket vill kunna visa sina intresseorganisationer att de sitter i lokaler som de kan stå för. Ett av stegen för att uppnå miljöklassningssystemet Very good är solcellerna på taket som genererar el till laddningsstationer för elbilar. Energiförbrukning, inomhusklimat, avfallshantering och fastighetens läge är också delar som bidrar till den önskade nivån. Trikåfabriken ligger nära allmänna kommunikationer, vilket leder till att fler kan avstå från att ta bilen till jobbet.

Michael Lundblad tror att det kommer bli allt vanligare med trästommar framöver. Den enda nackdelen generellt i dag är långa leveranstider då det finns för få tillverkningsfabriker för att kunna möta efterfrågan på dessa pre-fabricerade produkter.

– Det är på frammarsch att bygga mer i trä över hela Sverige. Tidigare har mer traditionell bostadsproduktion byggts med trästommar, nu ser man fler kommersiella byggnader i trä och då även fasader. Vi är väldigt nöjda med vår leverantör Martinsson som har öppnat en ny produktionslinje för att kunna möta den ökade volymen, säger Michael Lundblad.

Skapad: 15 mars 2018

Läs även

Lönsamhet med återbruk – ett arbete tillsammans

Läs mer

Scenen

Läs mer