Populära sökningar

Gröna kontor för bättre lönsamhet

Gröna växter på kontoret är inte bara vackert. Många företag har upptäckt att det också kan få stora effekter på vår hälsa och prestation.

Från att ha varit något som ställs in sist är grönska på arbetsplatsen nu något som planeras in från början. Detta för att ett grönskande kontor visat sig ha positiva effekter på medarbetarnas hälsa och företagets lönsamhet.

– Vi brukar beskriva det som en grön spiral. Grönska gör så att människor mår bra. Människor som mår bra presterar bättre, vilket leder till framgångsrikare företag. Framgångsrika företag lockar bra medarbetare vilket ger bättre lönsamhet, säger Eva-Maria Lemker, växtinredningsdesigner på Hässelby blommor.

Forskning har visat att tillgång till grönska kan sänka blodtryck och stresshormonsnivåer, minska risken för psykisk ohälsa och höja vår förmåga att vara kreativa. En studie från Queensland University i Australien visade att gröna växter fick de anställda att engagera sig mer fysiskt, psykiskt och emotionellt i sina arbetsuppgifter, vilket ökade produktiviteten med 15 procent.

– Det finns ett större engagemang för att inreda med växter nu. Vi ser tydligt att företag satsar mer på grönska och att växtlighet på kontoret får kosta mer. Företag idag måste kunna visa att de tar hand om sin personal, detta är ett sätt att göra det, fortsätter hon.

Hon tycker att man ska se till att planera in växter tidigt i kontorsdesignen. Växterna ska placeras där många kan ta del av dem.

– Tänk stort och tänk mycket. Ju mer grönt man har desto positivare upplevs kontoret. Och tänk nytt! Växter behöver ju inte nödvändigtvis stå i krukor i fönster och på golv. Växtväggar från golv till tak är till exempel väldigt populära nu.

Växtväggarna gör det möjligt att få in mycket grönska utan att den behöver ta upp mycket plats.

– Just nu finns det ett stort intresse för mossväggar. Det är väggar gjorda av lav, en symbios mellan svamp och alg. Laven torkar inte utan återfuktar sig själv. Den kräver inget ljus, är underhållsfri och har därför ingen driftkostnad. Dessutom har den en ljuddämpande effekt och doftar skog utan att innehålla allergener.

4 tips för ett grönt kontor

  • Gör plats för grönska redan när kontoret planeras
  • Ge grönskan mycket utrymme – växtväggar ger stor effekt på liten golvyta
  • Placera grönska där många kan ta del av den
  • Snåla inte – gröna växter är en lönsam investering
Skapad: 09 mars 2018

Läs även

Flemingsberg Block Party tillbaka i centrala Flemingsberg

Förra årets uppskattade gatufest med livemusik, konst och dans under Regulatorbron i Flemingsberg är tillbaka.
Läs mer

Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport januari-mars 2024

Torsdagen den 25 april 2024 klockan 07:30 offentliggörs Fabeges delårsrapport januari -mars 2024. Investerare, analytike...
Läs mer