Populära sökningar

Hållbarhetshuset

Nu tar vi hållbarhet till en ny nivå genom att bygga hus av hus i Haga Norra - välkommen till Hållbarhetshuset!

Hållbarhetshuset, är den första pilotbyggnaden inom ”Återhus - att bygga hus av hus”, står nu klar i de nya stadskvarteren Haga Norra i Arenastaden. Huset består av cirka 70% återbrukat material och är banbrytande i sitt slag. Den höga återbruksnivån medför ett minskat klimatavtryck med 105 ton CO2 - vilket väckt stort intresse inom byggbranschen. Lärdomarna från projektet gör att Fabege kan skala upp återbruket inom projektverksamheten och bidra med ny kunskap inom fastighetsbranschen.

Hållbarhetshuset

Hållbarhetshuset nomineras till Solnas Stadsmiljöpris 2023!

Hållbarhetshuset är en av de tre som nomineras till Solnas Stadsmiljöpris 2023. Priset delas årligen ut av byggnadsnämnden och i år arrangeras prisutdelningen den 16 maj. Motiveringen lyder: Huset visar på hur en byggetablering kan genomföras på ett nytt miljövänligt sätt.  Genom återbruk av material från byggnader som revs på platsen har man skapat förutsättningar för en mer miljövänlig byggnation. 

 Hållbarhetshuset har uppförts på initiativ av Fabege i samarbete med entreprenören Zengun. Projektet är en del av det Vinnova finansierade forskningsprojektet "Återhus – att bygga hus av hus" där 14 samverkansparter* utvecklar metoder, processer och verktyg för att möjliggöra återbruk av tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av stål och betong.

Det cirka 1 000 kvm stora huset inrymmer kontor, mötesytor samt showroom och har därmed en funktion både som etableringskontor och som mötesplats för att skapa kunskap kring projektet och återbruk.

Byggnaden består av återbrukat material från Bilias gamla fastighet från 1970-talet. När Bilia skulle rivas för att ge plats åt nya kvarter med hållbarhet i fokus i Haga Norra, såg Fabege tillsammans med entreprenören Zengun, en möjlighet att hitta nya metoder för att öka återbruk och minska miljöpåverkan. I projektet har man lyckats återbruka delar av stommarna i form av HDF-bjälklag från den gamla fastigheten, något som inte gjorts tidigare i Sverige och som ger värdefull kunskap inför framtida projekt, för Fabege och för branschen i stort. Därtill har man återbrukat fler material och beståndsdelar såsom dörrar, fönster, trappor, mötesrumspartier, pentry, WC-stolar, handfat, golv, undertaksplattor och belysning från den gamla Biliafastigheten.

Studiebesök i Hållbarhetshuset

Anmälan

Vi arrangerar studiebesök i Hållbarhetshuset. Besöket leds av Fabege och Zengun med representanter från både projektering och produktion. Vi kommer prata om hur processen sett ut, vilka utmaningar vi stått inför och vilka framgångsfaktorerna varit. 

Anmälan görs till hanna.meyer@zengun.se

Alla tider under våren är fullbokade och vi återkommer inom kort med nya tider i höst!

Det här projektet är bara början på en lång resa för ökad hållbarhet. Fabeges ambition är att bredda paletten av material som återbrukas. Hållbarhetshuset är exempelvis det första projektet i Sverige med återbrukade stommar, i form av HDF-bjälklag. Ökat återbruk av material är viktigt för minskad klimatpåverkan, och kan också ha ett positivt värde för energi- och vattenförbrukning och ha ekonomiska och historiska värden.

–   Hållbarhetshuset är ett pilotprojekt som väcker stort intresse då hela branschen vill sänka klimatavtrycken i sina projekt. Att bygga hus av hus och få data på hur man kan återbruka bjälklag och stommar är viktigt och vi har tagit hjälp av forskare och konstruktörer för att öka kunskapen inom området. Vi ser fram emot att dela våra lärdomar med branschen och att fortsätta återbruka i större skala i framtiden, berättar Emilie Larsson, projektchef på Fabege.

Återbrukat material i projektet

HDF-bjälklag 100%
Dörrar (invändigt/utvändigt) 100%
Mötesrumspartier/träglaspartier (invändigt) 100%
Pentry 100%
Trappor utvändigt/invändigt 100%
Wc-stolar, handfat 100%
Undertaksplattor 95%
Fasader (plåt/fönster/partier) 90%
Golv (textilmattor) 90%
Belysning 70%


* Samverkansparters i Projektet Återhus
Anthesis, Atrium Ljungberg, Codesign, Contiga, Fabege, KTH, NCC, NREP, Ramboll, RISE, Stockholm stad, Svensk Betong, Vasakronan och Zengun.

Årets Bygge 2023

Vårt fina projekt Hållbarhetshuset var en av tre finalister till priset Årets Bygge 2023!

Läs mer om tävlingen här

Har du en fråga?

Emilie Larsson
Projektchef
+46 8 556 747 89


Kontaktkort

Läs även

Återhus

- att bygga hus av hus

Klicka för att läsa mer om innovationsprojektet ‘Återhus – att bygga hus av hus’ som möjliggör återbruk av hus. Projektet förenar idag 14 samverkansparter som utvecklar metoder, processer och verktyg för att kunna återbruka tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av stål och betong.

Läs mer om projektet

Haga Norra

- Arenastadens nya stadskvarter

Haga Norra är nästa stora satsning i Arenastaden. Hela stadskvarteret utvecklas i linje med FN:s globala klimatmål och fastigheterna miljöcertifieras. I området arbetar vi mycket med återbruk, både för att minska klimatpåverkan och för att främja arkitektoniska värden.

Läs mer om Haga Norra
Visionsbild