Populära sökningar

Nytt initiativ för ett mer hållbart leverantörsled

Fastighetsbolag har länge brottats med att kunna bedöma sina leverantörers hållbarhetsarbete. Nu har vi tillsammans med andra aktörer i fastighetsbranschen gått samman i ett nytt initiativ som ska hjälpa fastighetsbolagen att bedöma sina leverantörers hållbarhetsarbete.

Fastighetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled (även benämnt som FIHL), initierades år 2020 i syfte att utveckla en samordnad leverantörsuppföljning och enat tillvägagångssätt för en effektiv uppföljning av hållbarhetsaspekter för leverantörer till fastighetssektorn.

– Vi delar alla ett långsiktigt mål om att det inte ska förekomma någon form av fusk, brott eller överträdelser vad gäller arbetsvillkor och miljö i vår bransch, säger Teresa Mattisson, hållbarhetschef på Corem.

Målet med samarbetet är att stärka branschens gemensamma hållbarhetsfokus och skapa synergier mellan olika aktörers hållbarhetsarbete. Det råder en tydlig samsyn mellan de anslutna fastighetsbolagen.

– Vi fastighetsägare är eniga om att hållbara leverantörer i branschen inte är en konkurrensfråga utan något som gynnar alla inblandade aktörer, fortsätter Dick Larsen, inköpschef på Fabege.

Hållbarhetsuppföljningen görs i samarbete med Position Green, vars digitala produkt används för att samla in, konsolidera, strukturera och visualisera information i syfte att bedöma leverantörernas hållbarhetsarbete.

– Vi på Position Green tror att samarbete mellan aktörer är en förutsättning för att kunna öka näringslivets omställningstakt. Att sex av Sveriges största fastighetsägare nu tagit fram ett gemensamt ramverk för leverantörsuppföljning visar att det går, konstaterar Agnes Holm Hedberg, Sustainability Platform Manager på Position Green.

Gemensamt för medlemmarna i initiativet är att de är fastighetsbolag med stora kommersiella fastighetsbestånd i Stockholmsregionen. Initiativet har sedan 2020 varit under utveckling.

Nu är projektet redo att lanseras och fler fastighetsbolag bjuds in till att delta enligt en tydlig metodik som utgår från en gemensam enkätuppföljning. Målsättningen är att kunna klassificera leverantörer utifrån olika riskfaktorer, men även premiera de som ligger i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor. Resultatet delas mellan anslutna medlemmar vilket förenklar och effektiviserar leverantörsuppföljningen.

Bakom initiativet står fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Corem Property Group, Fabege, Hufvudstaden, Humlegården och Position Green.

 

BILD:
Övre raden från vänster:
Karl-Johan Wall, Mats Höglund, Michael Eskils, Dick Larsen, Mattias Dahlberg, Teresa Mattisson
Främre raden från vänster: Sabine Söderlind, Mia Häggström, Saga Jernberg, Elin Sundberg, Johanna Pettersson
Fotograf: Mattias Bardå

Medlemskap

För frågor gällande medlemskap i Fastighetsbranschens initiativ för hållbara leverantörsled, vänligen kontakta:

Elma Huskic
Account Manager, Position Green
elma.huskic@positiongreen.com
+46 764 950 375

Läs mer om Position Green
Skapad: 17 januari 2023

Läs även

Nordens största arena byter namn till Strawberry Arena

Den 12 juli trädde namnrättighetsavtalet i kraft mellan Strawberry och Stockholm Live avseende nationalarenan i Solna oc...
Läs mer

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer