Populära sökningar

Fabege är en av Sveriges bästa arbetsplatser: "Ett kvitto”

"Vi får inte bara värdefull information om hur våra medarbetare upplever oss som arbetsgivare och organisationens ledarskap, utan även en struktur för hur vi ska implementera utvecklingsarbetet i vårt vardagliga arbete", säger Gunilla Cornell, HR-chef på Fabege, som återigen finns med på Great Place To Works lista över Sveriges bästa arbetsplatser.

När vi för 15 år sedan började arbeta mer aktivt med värdegrunden och företagskulturen, var det bara starten på en resa som idag har tagit oss ända upp på listan över Sveriges bästa arbetsplatser.

– Vi är ett värderingsstyrt bolag, där företagskulturen genomsyrar allt vi gör. Men det har inte skett automatiskt, vi har arbetat dedikerat med vår värdegrund under lång tid, berättar Gunilla Cornell.

Under parollen "SPEAK" – en akronym för snabbhet, prestigelöshet, entreprenörskap, affärsmässighet och kundnärhet – började vi undersöka vad de orden betyder för för oss, och hur våra medarbetare kunde arbeta med dem för att skapa en företagskultur som bidrar till både en uppskattad arbetsplats och bättre resultat.

– Vad betyder till exempel "snabbhet" för oss? Vi arbetade igenom alla värdeorden redan vid starten, men ser nu kontinuerligt över dem, eftersom de hela tiden behöver utmanas. Sedan 2019 är vi Great Place To Work-certifierade, vilket vi ser som ett kvitto på att vi gör rätt saker, fortsätter Gunilla Cornell. 

Gunilla Cornell, HR-chef, Fabege 

Engagerade medarbetare ger bättre resultat

Great Place To Works utgångspunkt är att engagerade medarbetare också ger högre vinstmarginaler – vilket är extra viktigt nu när vi befinner oss i en lågkonjunktur. Med hjälp av en medarbetarundersökning tar Great Place To Work reda på hur arbetsplatsen, ledarskapet och organisationen uppfattas av de anställda.

– På så sätt har vi synliggjort våra utvecklingsområden och våra styrkor. Undersökningarna har gjort att vi arbetar metodiskt med företagskulturen, och det har skapat ett engagemang som smittar av sig inom alla nivåer på bolaget, säger Gunilla Cornell.

När undersökningarna är genomförda går man igenom resultaten tillsammans med Great Place To Works konsulter, som även kommer med rekommendationer på åtgärder. Målet är både bättre verksamhetsresultat och en arbetsplats där alla medarbetare känner sig sedda, uppskattade och värdefulla.

– För att ta ett exempel, så var kommunikation ett område som undersökningen identifierade som ett utvecklingsområde. Då har vi undersökt hur vi kan förbättra den, både mellan olika avdelningar och mellan individer. Vi har även genomfört andra konkreta åtgärder, som till exempel att vi börjat skicka ut ett informationsbrev från koncernledningen till alla medarbetare en gång i veckan där vi berättar vad som händer inom olika delar av bolaget. Det tror vi skapar ökad stolthet, gemenskap och engagemang.

Läs mer om Great Place To Work

Ett kvitto på att man gör rätt 

Fabege är ett av de bolag som nått upp till den nivån i medarbetarundersökningen som innebär att det blir certifierat som ett "Great Place To Work", en certifiering som gäller i ett år. Faktum är att vi presterat så bra att vi hamnat på listan över Sveriges bästa arbetsplatser.

– Magkänslan har ju länge varit att vi gör rätt, att det arbete vi lägger ner skapar stolthet och tar företaget i rätt riktning. Men certifieringen och platsen på listan över Sveriges bästa arbetsplatser ger oss ett fint kvitto på arbetet som vi dessutom kan använda i vår marknadsföring och rekryteringsprocesser. Vi ser dock främst Great Place To Work som ett verktyg för att skapa en bra arbetsplats och företagskultur, avslutar Gunilla Cornell.

Se hela listan på Sveriges bästa arbetsplatser här

Skapad: 04 april 2023

Läs även

MathWorks flyttar till Arenastaden och Fabege

Hyresavtalet omfattar 1 100 kvm i fastigheten Kvarteret Poolen. Tillträde planeras till oktober 2024 och avtalet löper i...
Läs mer

Kvarteret Poolen får Solna stadsmiljöpris 2024

Kvarteret Poolen ligger i Arenastaden i Solna och är en 3D-fastighet som består av ett tio våningar högt kontorshus och ...
Läs mer