Populära sökningar

Future Office and Work Methods

Den 20 mars kommer vår tekniska förvaltare Johan Jägbeck delta på Ability Partners konferens "Future Office and Work Methods" tillsammans med Studio Stockholm för att diskutera ämnet "Hållbar och klimatsmart kontorsutveckling som förenar design, ekonomi och återbruk med hjälp av kreativitet och innovation", något som länge har varit högt prioriterat för oss.

På konferensen kommer vi att berätta om hur vi skapade "Sveriges snyggaste kontor 2023", det vill säga vårt lokalkontor i Solna Business Park. Ett projekt som ligger i framkant och inspirerar såväl vår egen verksamhet som våra kunder och branschkollegor. Kontoret består av cirka 80 procent återbrukade möbler, glaspartier, undertak, kök och golv och utgör ett tydligt exempel på hur design och återbruk kan kombineras på ett klimatsmart sätt. Läs mer>

Vårt engagemang för återbruk har funnits länge. Ett annat exempel är Återbrukshubben som vi öppnade i oktober 2023 i Solna Business Park. På cirka 2 000 kvadratmeter samlar vi byggmaterial, installationer, utrustning och möbler som kan återanvändas, allt dokumenterat i en digital marknadsplats. Detta är en viktig pusselbit i vårt arbete för att halvera CO2-utsläppen från byggprojekt fram till 2030. Läs mer om återbrukshubben >

Vi bygger för framtiden, fokuserar på arkitektonisk kvalitet som står sig över tid och skapar miljöer som kan förändras över tid med hjälp av flexibla lösningar som effektiviserar ombyggnation, underlättar samutnyttjande och möjliggör olika användningsområden. Det handlar också om att skapa förutsättningar för cirkulära materialflöden i alla våra projekt. Det gör vi genom att välja material med lång livslängd som går att reparera och demontera och som lämpar sig för återbruk eller materialåtervinning. Ett arbete som vi är mycket stolta över.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Läs mer konferensen "Framtidens kontor och arbetssätt"

Skapad: 18 mars 2024

Läs även

Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport januari-mars 2024

Torsdagen den 25 april 2024 klockan 07:30 offentliggörs Fabeges delårsrapport januari -mars 2024. Investerare, analytike...
Läs mer

Fabege har anställt Anna Nyberg som Affärsutvecklingschef i Flemingsberg

Annas uppdrag är att förverkliga Fabeges del av visionen för Flemingsbergs framtida utveckling.
Läs mer