Populära sökningar

Kontorets roll i en värld av hybridarbete

En AI-studie om medarbetarnas och arbetsgivarnas syn på kontoret.

På bara några år har synen och förväntningarna på arbetsplatsen förändrats avsevärt. Parallellt visar uppgifter att det aldrig tidigare varit så många sjukskrivna på grund av stress. Forskningen är tydlig med att arbetsmiljö är den viktigaste faktorn bakom utvecklingen.

Här har vi som fastighetsbolag ett viktigt uppdrag – att skapa förutsättningar och erbjuda lösningar så att arbetsmiljön på kontoret möter fler behov och blir en plats som skapar goda förutsättningar för både individuell och kollektiv prestation. 

Vi på Fabege har tillsammans med fastighetsbolagen Wihlborgs och Diös fördjupat oss i hur medarbetare och företag ser på arbetslivet och arbetsplatsen. Tillsammans har vi tagit fram denna gemensamma studie, som visar de förväntningar och behov som finns på kontoren i en värld av hybridarbete.

Några av slutsatserna:
  • Kontoret behöver lösa fyra grundbehov: samarbete, social samvaro, koncentration och återhämtning.
  • Rätt hanterat kan kontoret vara ett av arbetsgivarens starkaste konkurrensmedel, rekryteringsverktyg och en möjlighet att skapa välbefinnande, inkludering och social hållbarhet för de anställda.
  • Företagen visar främst upp kontoret som en plats för kreativa samarbeten och social samvaro. Man fångar därmed inte upp kontorets andra viktiga roller, som en plats för koncentrerat arbete eller återhämtning, vilket är viktigt för många medarbetare som vill arbeta i en hybrid arbetsform.
  • Anställda förväntar sig ökad autonomi (självbestämmande) och möjlighet till hybridarbete.
  • Sökningar på ”Kontorsutformning” har ökat med 220 procent sedan den senaste mätningen (2021) och 587 procent sedan den första (2019), medan ”Arbeta hemifrån” sjunkit kraftigt. En slutsats som kan dras utifrån det är att det idag ligger mindre fokus på var arbetet utförs och mer på vilka anpassningar som behöver göras på kontoret för att för att få till en bra arbetsmiljö.
  • Behovet av frihet och möjligheten att balansera arbete och fritid för att få ihop livspusslet är mycket starkt.

Läs mer om hur vi kan skapa arbetsmiljöer som ger förutsättningar för både välmående och produktivitet i vår rapport nedan.

Klicka för att ladda ner hela rapporten 

Har du en fråga?

Niclas Ternstål
Affärsutvecklare Kunderbjudande
+46 8 555 148 18


Kontaktkort
Skapad: 31 januari 2024

Läs även

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer

Fabege välkomnar S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas till Älvsjö

I januari 2025 flyttar S:ta Birgitta Folkhögskola och hjälp- och biståndsorganisationen Caritas till fastigheten Kabelve...
Läs mer